Skip to main content

Wij zijn weer open !

We zijn weer aan het werk. Natuurlijk blijven we voorzichtig en letten we op hygiëne. Laten we rekening houden met elkaar, doe je mee ?

 1. was thuis je handen minimaal 20 seconden met water en zeep
 2. neem een eigen handdoek mee naar de praktijk
 3. houd je in de praktijk aan onze regels
 4. zo nodig gebruiken we persoonlijke beschermingsmiddelen

Wil je een afspraak maken ?

(0314) 39 22 91 info@fysiotherapiehagen.nl

Corona stemt tot nadenken

Ik schrok toen de eerste coronabesmetting medio maart in m’n woonplaats werd vastgesteld. De ernst zag ik in, maar ik relativeerde de situatie ook.

Elk jaar is er een griepepidemie. Het probleem is dat we nu te maken hebben met een nieuw en agressief virus, waarvoor ons lichaam nog geen antistoffen heeft.

Met name kwetsbare groepen krijgen te kampen met gezondheidsproblemen.

Bij het griepvirus in 2018/2019 stierven ruim 2.900 personen.

Ik heb in 2018/2019 niets van het griepvirus gemerkt. In de media werd er geen extra aandacht aan besteed en het heeft ook nauwelijks economische gevolgen gehad.

Bij de huidige aanpak is het anders; de maatregelen duren voort en de gevolgen blijven nog wel een poos merkbaar (en voelbaar in onze portemonnee).

Voor de bestrijding van het griepvirus 2019/2020 bleken extra maatregelen nodig.

Maar ook: zorg voor een gezonde leefstijl, bouw weerstand op. Hamster vooral geen groenten in blik, maar eet verse groenten en fruit en zorg voor gezonde supplementen! Alle accent kwam op maatregelen te liggen en het laatstgenoemde sneeuwde helemaal onder.

Coronavirussen werden voor het eerst in de zestiger jaren ontdekt. Men houdt deze virussen verantwoordelijk voor een aanzienlijk percentage van alle verkoudheden met ademhalingsmoeilijkheden.

De feiten:

 • In 2003 veroorzaakte een coronavirus het SARS (Engels: severe acute respiratory syndrome).
 • In 2012 werd een nieuw type coronavirus geïdentificeerd dat bekend staat als MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus: het coronavirus van het Midden-Oosten).
 • Rond de jaarwisseling (2019/2020) werd in het Chinese Wuhan een nieuwe stam van het coronavirus ontdekt, Covid-19. 

Op dit moment heeft het coronavirus de samenleving behoorlijk in de greep. Veel branches ondervinden hinder van de opgelegde maatregelen. Nederland kampt met een gezondheidscrisis, straks gevolgd door een economische crisis. Dit toont aan hoe kwetsbaar we als mensen zijn. Het is bijna niet te geloven dat door een nieuw griepvirus bijna de hele wereld platligt.

Zou het kunnen zijn dat de schepping zichzelf aan het resetten is?

We roepen al jaren lang dat het écht anders móet. We kúnnen de aarde niet eindeloos over blijven vliegen. We kúnnen niet blijven consumeren op het niveau zoals we dat in het rijke westen doen.

Vorig jaar tijdens de stikstof-discussie is al gezegd: op deze manier kan het niet langer! Er werden zogenaamde oplossingen aangedragen (bijvoorbeeld van 120 naar 100 km per uur), maar een echte verandering van onze mindset kwam er niet.

We kúnnen niet klakkeloos doorgaan met het opgebruiken van die ene planeet die we hebben door ongebreidelde expansiedrift van ons mensen. We weten dus samen al lang dat het anders moet. Het lukt ons alleen niet om écht te veranderen. Tijdens wereldconferenties en op landelijk niveau zoeken politici voortdurend naar een compromis: welke maatregelen kunnen we treffen zonder dat het onze burgers teveel raakt?

Er werd gezocht naar verandering op zo’n niveau en schaal dat onze manier van leven gehandhaafd blijft. Wij zijn te verslaafd geraakt aan ons comfort.

De natuur heeft wonderlijke mechanismes om haar evenwicht te herstellen.

Dat zien we ook in het klein, in bijvoorbeeld je eigen lichaam: als de balans weg is, dan moet je luisteren naar je lichaam. Als je te lang doorloopt met stress en je je levenstempo niet kunt of wilt veranderen, dan krijg je een burn-out of opeens netelroos over je hele lijf. En dan kun je plotseling wel jouw afspraken afzeggen om jouw lichaam de rust geven die het nodig heeft. In veel gevallen heeft het lichaam vooraf wel signalen gegeven.

Met deze corona crisis zien we dit misschien wel in het groot.

Heeft ons onvermogen om te veranderen de natuur genoodzaakt om drastische maatregelen te nemen en ergens iets te laten ontstaan dat ons allemaal wel dwingt om anders en bewuster te gaan leven?

Is het een soort shocktherapie dat ons dwingt om met z’n allen weer normaal te gaan doen en te leren leven op een duurzaam gezonde en houdbare manier?

In ieder geval blijkt dat we nu toch kunnen veranderen. We kúnnen  wel stoppen met vliegen, reizen, consumeren. Ineens blijkt dat we ook met veel minder toe kunnen, dat ons leven ánders kán.

Het overkomt ons… ???

in dit geval heeft de aarde wel signalen gegeven.

 • En de aarde komt tot rust.
 • Smog verdwijnt boven steden in China.
 • De lucht die we inademen wordt schoner.

We werken massaal thuis en hoeven niet eens meer 100 kilometer per uur te rijden. Stikstofdoelen komen binnen bereik. Het lijkt alsof het corona-virus werkt als een grote RESET-knop.

Denk zelf goed na over wat er is gebeurd en wat je ervan kunt leren.

 • Voldoe aan de verplicht gestelde voorzorgsmaatregelen.
 • Help je medemens en de lokale ondernemers.
 • Stel jezelf vragen als:
  • Hoe komt de wereld in evenwicht?
  • Welke bijdrage kan ik daaraan leveren?
  • Hoe minder ik vaart?
  • Of is meer en meer verdienen mijn levensdoel, als een rupsje-nooit-genoeg?
 • Laat genoeg ook gewoon genoeg zijn.
 • Druk op jouw eigen RESET-knop.
 • Geniet van de (soms) kleine dingen om je heen.

Ik wens iedereen gezondheid en veel sterkte. Ik hoop dat de overheid de juiste maatregelen neemt, zowel voor mensen die griep hebben en krijgen als voor mensen die privé of zakelijk door de huidige situatie problemen hebben. En dat de mensen/de bedrijven die een slaatje uit deze situatie willen slaan nog een keer goed nadenken over hun keuzes. Samen moeten we het doen!

BRON: NIBIG

Hoogleraar legt verband tussen obesitas en corona uit: dikke buik is een risico

Het coronavirus slaat ongenadig hard toe bij patiënten met fors overgewicht. Hoe komt dat? ,,Mensen met een BMI boven de 30 moeten niet meteen in paniek raken.”

Nederlandse ic-artsen in Brabant, Rotterdam en Groningen zien al langer dat zwaarlijvige patiënten oververtegenwoordigd zijn op de intensive cares. De cijfers schommelen tussen de 65 tot 80 procent, tot zelfs 90 procent op de ic van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). ,,Deze patiënten hebben een BMI van rond de 30”, zei Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse ic-vereniging, deze week. Omgerekend naar patiënten van 1 meter tachtig moet je dan denken aan honderd kilo of meer.

Waar in eerdere studies nog werd aangetoond dat obesitaspatiënten – mogelijk door hun betere vet- en energiereserves – een driemaal grotere overlevingskans hebben op de intensive care dan mensen met een normaal gewicht, lijkt er nu wat geks aan de hand. Patiënten met overgewicht worden harder getroffen door het coronavirus en beleven spannende weken op de intensive care. Niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland zien artsen hetzelfde: 76 procent van de ic-patiënten is te zwaar. Veertig procent heeft ernstig overgewicht.

Buikvet

Veel buikvet is een belangrijke risicofactor, weet Liesbeth van Rossum, internist en hoogleraar obesitas in het Erasmus MC. ,,In dat buikvet worden continu hormonen en ontstekingstofjes aangemaakt, waar het immuunsysteem op reageert. Het immuunsysteem is hierdoor actiever dan normaal en reageert minder goed op indringers. Hierdoor kan het coronavirus zich snel vermenigvuldigen, waardoor de patiënt zieker wordt.”

Obesitaspatiënten kampen bovendien vaak met hart- en vaatziekten en diabetes type 2 waardoor ze minder goed opgewassen zijn tegen een venijnig virus als dit. Ze zijn daardoor vatbaarder voor een longontsteking of infectie.

“Dat zagen we bij de griep, maar ook nu bij corona. Maar er is nog iets geks aan de hand: bij coronapatiënten verdwijnen ook veel witte bloedlichaampjes en dat is voor deze patiënten, die toch al een verzwakt immuunsysteem hebben, extra nadelig. Het onderliggende mechanisme kunnen we nog niet goed verklaren”, zegt Van Rossum.

Chinees onderzoek

Chinese onderzoekers vermoeden dat er nog iets aan de hand is. Het coronavirus dringt onze cellen binnen door zich te hechten aan eiwitten aan de buitenkant, de zogenaamde ACE2-receptoren. Die eiwitten zitten vooral op long- en darmcellen, dat verklaart ook de hoestklachten en diarree waar veel coronapatiënten mee kampen. Maar de ACE2-receptoren blijken ook aan vetcellen te hechten. De theorie, die nog verder onderzocht moet worden, is nu: hoe meer vetweefsel, hoe meer het virus het lichaam kan binnendringen. Hoe dat vervolgens weer leidt tot longschade is nog onduidelijk.

Nog even terug naar die dikke buik. Die zit ook letterlijk in de weg. Het vergt behoorlijk wat inspanning van ziekenhuispersoneel om een patiënt in zijn bed te draaien. Bovendien drukt het buikvet, maar ook de zware borstkas, op het middenrif, waardoor de longen in de verdrukking komen en ademen moeizamer gaat. Ook moet er meer druk worden uitgeoefend om lucht naar binnen te pompen, wat schade kan veroorzaken.

Wie worden bedoeld met kwetsbare personen, of mensen met een zwakke gezondheid?

Mensen van 70 jaar en ouder en mensen die op basis van onderliggend lijden in aanmerking komen voor griepvaccinatie. Het gaat om volwassenen (ouder dan 18 jaar) met:
- afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, 
 chronische hartaandoeningen, diabetes mellitus, ernstige nieraandoeningen        
 die leiden tot dialyse of niertransplantatie, 
- verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen,
  bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor 
  behandeling nodig is, bij chemotherapie en/of bestraling bij 
  kankerpatiënten, een onbehandelde hiv humaan immunodeficientievirus -infectie of een hiv-infectie met een CD4 cluster of differentiation 4 -getal 
  lager dan 200/mm3.

Deze mensen kunnen getest worden als het voor de juiste behandeling belangrijk is om zeker te weten of ze wel of geen COVID-19 hebben.

Overlevingskansen

Hoogleraar Van Rossum zocht afgelopen dagen contact met collega’s in Nederland, Zweden en de Verenigde Staten om meer zicht te krijgen op het verloop van de ziekte, juist bij deze risicogroep. Het is onduidelijk welke patiënt de meeste overlevingskansen heeft. Ook schakelde ze hulp in van onderzoekers van het Erasmus MC en het Partnerschap Overgewicht Nederland, die in wetenschappelijke literatuur spitten om de vraag te beantwoorden.

“We zullen bij alle patiënten heel zorgvuldig moeten afwegen wie nog beademd kan worden en wie de meest kans heeft om te overleven. We denken dat BMI niet alles zegt. Het gaat vooral om de algehele kwetsbaarheid van de patiënt. Onze bevindingen zijn onderdeel van een totaalpakket, waarin op dezelfde manier wordt gekeken naar patiënten met kanker, hart- en vaatziekten of longaandoeningen,” vertelt ze.

Haar collega en ic-voorzitter Diederik Gommers vreest al weken voor het moment dat de 2400 ic-bedden in Nederland vol raken – mogelijk al volgende week. Dan zullen artsen volgens hem veel strenger moeten selecteren wie nog behandeld wordt. Van Rossum benadrukt dat Nederland dit punt nog niet heeft bereikt. ,,En hopelijk komen we ook niet op dit punt. Ik wil voorkomen dat mensen met een BMI van boven de dertig nu in paniek raken en denken: straks is er geen ic-bed meer voor mij.”

De hoogleraar stoorde zich de afgelopen week enorm aan ‘de pijnlijke en stigmatiserende berichten’ op social media. Daar kwamen teksten voorbij als ‘die dikkerds houden het ic-bed van mijn zieke moeder bezet’. ,,Veel mensen vergeten dat obesitas tal van oorzaken heeft, en dat het hier niet gaat om een ‘eigen schuld, dikke bult’-fenomeen.”

Te druk

Karen Freijer, onderzoeker bij het Partnerschap Overgewicht Nederland, stelt dat onderzoek verrichten in deze hectische tijd uitermate lastig is. Zij zou het liefst een landelijke database maken van alle coronapatiënten met overgewicht, maar het verzamelen van gegevens is lastig. ,,We kunnen het ziekenhuispersoneel nu moeilijk vragen om de buikomvang te meten. Daar zijn ze nu te druk voor.”

Toch is het belangrijk om juist nu data te verzamelen, zegt Van Rossum. ,,We moeten leren van deze pandemie. Als er over een paar jaar weer een nieuw virus opduikt, willen we beter bewapend zijn.”

BRON: AD 4-4-2020

Corona virus in het kort

Het Erasmus MC onderzoekt waarom mensen niet of nauwelijks ziek worden. In het kort zijn dit de feiten over Corona.

Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast. Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen. Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen. Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten. Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico’s.

Wat kan er nu wel en wat niet ?

Een uitgebreid overzicht vind je op nu.nl

Fysiotherapie mag doorgaan

Bepaalde locaties zijn nog wel open, omdat ze van belang zijn voor het functioneren van onze samenleving. Ook daar geldt dat er zo veel mogelijk gedaan moet worden aan hygiëne. Ook moet er op deze plekken zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden worden.

Binnen

 • Voor iedereen geldt: blijf en werk zoveel mogelijk thuis.
 • Als je kucht/hoest of verkouden bent, mag je niet naar buiten. Ook niet om te gaan werken. Bij koorts moet het volledige huishouden thuisblijven. Voor mensen die werkzaam zijn in zogenoemde ‘vitale processen’ of een cruciaal beroep hebben (zie lijst), gelden andere regels: zij blijven pas thuis van hun werk als zij ook zelf klachten en koorts hebben.
 • Er mogen niet meer dan drie mensen op bezoek komen en zij moeten minimaal 1,5 meter afstand houden.
 • Vermijd ook ander lichamelijk contact zoveel mogelijk en schud geen handen.
 • Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn gesloten voor bezoekers.

Buiten

 • Houd altijd 1,5 meter afstand tot elkaar
 • Schud geen handen
 • Groepsvorming is verboden. Als men zich met drie of meer personen bij elkaar begeeft, zonder 1,5 meter afstand te houden, dan kan je beboet worden (max 400 euro). Een uitzondering is er voor gezinsleden.
 • Probeer zoveel mogelijk direct contact te vermijden. Betaal bijvoorbeeld contactloos.
 • Vermijd het contact, vooral met ouderen (70+) en andere mensen met een kwetsbare gezondheid. Om deze reden is bezoek aan verpleeghuizen en op bepaalde plekken in ziekenhuizen, niet meer toegestaan.
 • Was de handen regelmatig en nies in de elleboog.

Deze sectoren en plekken liggen stil:

 • Alle horecagelegenheden zijn dicht
 • Casino’s en gok- en speelhallen moeten de deuren sluiten
 • Seks- en/of escortdiensten zijn verboden, sauna’s en zwembaden zijn gesloten
 • Andere plekken waar direct fysiek contact (mogelijk) is, zoals bij sport(scholen), kappers, schoonheidsspecialisten en nagelstylisten, mogen ook niet meer open. Een uitzondering geldt voor paramedische beroepen (denk aan de fysiotherapeut of tandarts).

Deze plekken zijn nog wel toegankelijk (mits er afstand gehouden wordt en/of er aandacht is voor hygiëne):

 • Winkels mogen open blijven, mits er voldaan wordt aan de richtlijn om 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Denk hierbij aan drogisterijen, de supermarkt, kledingwinkels of de gewone markt. Daar gelden speciale afstandzones of deurbeleid.
 • Natuurgebieden, parken, stranden, campings of recreatieparken mogen open blijven. Ook daar geldt dat men er niet met grote groepen bij elkaar mag komen en er tenminste 1,5 meter afstand tot elkaar moet worden gehouden. Zo niet, dan kan je beboet worden of kan de locatie afgesloten worden door de gemeente.
 • Het openbaar vervoer blijft rijden. Wel is er de oproep zoveel mogelijk alleen noodzakelijke reizen te maken en ook hier zoveel mogelijk afstand tussen elkaar (en personeel) te houden.

Corona-patiënten in kritieke toestand ‘succesvol’ behandeld met hoge doses vitamine C

Een groep ziekenhuizen in New York behandelt de meest kritieke COVID-19-patiënten met hoge doses vitamine C. Tot nu toe hebben meer dan 700 patiënten de vitamine intraveneus gekregen.

“De patiënten die vitamine C kregen, deden het beduidend beter dan degenen die geen vitamine C kregen”, zegt dr. Andrew G Weber, longarts en specialist in de intensive care bij Northwell Health, die 23 ziekenhuizen heeft in de staat New York, waaronder het Lenox Hill Hospital in Manhattan.

Zijn patiënten krijgen drie tot vier keer per dag doses van 1500 milligram, wat 16 keer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) is van 90 mg voor mannen en 75 mg voor vrouwen.

Hij zei dat de positieve resultaten van ziekenhuizen in China – waar de coronavirusepidemie begon – hem inspireerden om dezelfde therapie en dosis te testen bij zijn kritieke patiënten. “Het helpt enorm, maar het komt niet in het nieuws omdat het geen sexy medicijn is”, voegde Dr. Weber eraan toe.

Dr. Enqian Mao, hoofd van de spoedeisende geneeskunde in het Ruijin-ziekenhuis in Shanghai, behandelde 359 CORONA-patiënten op intensive care-afdelingen met een hoge dosis vitamine C, variërend van 10.000 tot 20.000 mg per dag gedurende zeven tot tien dagen. Geen van de patiënten stierf. Dr. Mao gebruikt al 10 jaar hoge doses vitamine C om een ​​reeks gezondheidsproblemen te behandelen, waaronder sepsis, pancreatitis en chirurgische wondgenezing.

Dr Weber is niet de enige arts in Northwell die een hoge dosis vitamine C toedient. Een woordvoerder zei dat het veel wordt gebruikt, maar dat elke arts de dosis naar eigen inzicht bepaalt.

BRON: New York Post, 24 maart 2020; Chinese Journal of Infectious Diseases, 2020; 38: doi: 10.3760 / cma.j.issn.1000-6680.2020.0016

Wij zijn weer open !

 

Wij zijn weer aan het werk, maar blijven alert op hygiëne. Doe je mee ?

 1. was thuis je handen (minimaal 20 s)
 2. neem een eigen handdoek mee
 3. in de praktijk: houd je aan de regels

Als het nodig is kunnen we beschermingsmiddelen gebruiken.

Bel ons of stuur een email naar info@fysiotherapiehagen.nl ; wij bellen terug.

Actuele informatie vind je op onze website www.fysiotherapiehagen.nl .