Skip to main content

Zorg en verkiezingen

Dit jaar staan de verkiezingen op het programma en de zorg wordt een belangrijk onderwerp. De marktwerking is veel te ver doorgeschoten en het wordt door de Corona-crisis wel heel erg duidelijk dat dit niet werkt. Zorgaanbieders moeten elkaar nu beconcurreren, mogen geen informatie delen (Privacy Wet) en werken niet samen. Zorg is een verdienmodel geworden, waar zeker de patiënt niet centraal staat. Wat staat er in de programma’s van de verschillende politieke partijen ? En waar moet je aan denken bij het stemmen ?

SP:         hele zorgstelsel moet veranderen

 • Marktwerking belemmert het geven van goede zorg en leidt tot onnodige kosten (miljoenen voor reklame, hoge ICT-kosten en commerciele bedrijven in de jeugdzorg)
 • Geen concurrende zorgverzekeraars
 • Geen nominale premie en eigen risico, maar inkomensafhankelijke premie of via belastingen
 • Centrale bekostiging van de zorg
 • Per regio zorg afstemmen op bevolkingssamenstelling
 • Ziekenhuizen mogen géén winst uitkeren aan investeerders (winstverbod)

VVD:      huidige stelsel blijft met wat aanpassingen

 • Niet meer financieren obv verrichtingen maar obv uitkomst
 • Het systeem werkt wel, want de wachtlijsten zijn weg, kwaliteit van zorg is goed en voor iedereen toegankelijk en zorgverzekeraars beperken de kosten
 • Wil het mogelijk maken dat investeerders geld steken in ziekenhuizen; hierdoor gaan investeerders echter rendement eisen (nu geldt echter nog het winstverbod)
 • Eigen risico blijft hetzelfde
 • Eigen bijdrage per behandeling met een jaarlijks maximum
 • Keuze voor hoger vrijwillig eigen risico om nominale premie te verlagen

D66:       huidige stelsel blijft met wat aanpassingen

 • Niet meer financieren obv verrichtingen maar obv toegevoegde waarde voor de patiënt
 • Regionale samenwerking tussen gemeenten, verzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties
 • Afstemmen zorgaanbod op behoeften
 • Vrije ondernemerschap van specialisten beperken (specialisten in loondienst bij ziekenhuis ?)
 • Eenvoudiger financieringssysteem om onnodig rondpompen van geld te voorkomen: beter belasting- en toeslagenstelsel geeft halvering van nominale premie
 • Eigen risico blijft, max €100 per geval (max 4 gevallen), hulpmiddelen en medicijnen tellen mee
 • Inkomensafhankelijke bijdrage in wijkverpleging en thuiszorg

CDA:      huidige stelsel blijft met wat aanpassingen

 • Zorg moet gericht zijn op ‘zinnige zorg en bijbehorende verdienmodellen, in plaats van puur op productie
 • Zorgaanbod aanpassen bij regionale zorgvraag
 • Meer samenwerking tussen zorgverleners, wijkverpleging, thuiszorg en zorgkantoren
 • Meer inzet op preventie en gezonde leefstijl (en winst van lagere zorgkosten samen delen)
 • Ziekenhuizen mogen géén winst uitkeren aan investeerders (winstverbod)
 • Vrije ondernemerschap van specialisten beperken (specialisten in loondienst bij ziekenhuis ?)
 • Eigen risico blijft gelijk, maar wel gespreid betalen

Groen Links: hele zorgstelsel moet veranderen

 • Zorgverzekeraars vervangen door publiek gefinancierde zorgfondsen
 • Per regio budget afgestemd op bevolkingssamenstelling
 • Samenwerking fondsen en regionale zorgaanbieders om goede zorg aan te bieden
 • Samenwerking tussen fondsen om administratieve kosten te verlagen
 • Geen eigen risico
 • Nominale premie blijft, maar wordt ca €10 per maand

PvcA:    huidige stelsel blijft met wat aanpassingen

 • Regie weg bij zorgverzekeraar
 • Overheid moet basiszorg beschikbaar stellen: overal moet dit bereikbaar zijn (streekziekenhuis)
 • Regionaal moet zorg aangepast worden aan behoeften
 • Eigen risico stapsgewijs afschaffen
 • Premie moet betaalbaar worden, door geld van de zorgtoeslag al hierin te verwerken
 • Eenvoudiger financieringssysteem om onnodig rondpompen van geld te voorkomen (toeslagen, uitzonderingen, premies en eigen risico met elkaar verrekenen)

CU:        huidige stelsel blijft

 • Vrije ondernemerschap van specialisten beperken (specialisten in loondienst bij ziekenhuis ?)

Fysiotherapie Hagen nu ook als app

Natuurlijk ken je onze website. Hier vind je al jaren informatie over onderwerpen als verzekeren, zorg, gezonde leefstijl en actuele zaken. Fijn om te lezen, maar ook handig als je dit allemaal op je telefoon of tablet kunt bekijken. Dat kan nu. Wij lanceren onze FysioHagen app.

Ook benieuwd ? Hier lees je hoe je de app kunt downloaden en gebruiken.

BRUINS ZET REM OP KOSTENBESPARING IN DE ZORG !

De Overheid en de zorgverzekeraars zeggen dat hun beleid gericht is op verplaatsen van de zorg van de duurdere tweede lijn (ziekenhuizen) naar de goedkopere eerste lijn (huisarts, fysiotherapie); dit wordt substitutie genoemd. In Afferden loopt al een tijd een proef met huisartsen, die meer tijd mogen besteden aan de patiënt (natuurlijk wel tegen hun normale maandinkomen 😉 ). Nu dit blijkt te werken en er inderdaad minder patiënten naar het ziekenhuis gaan, ziet het ziekenhuis zijn inkomsten dalen en … zet minister de Bruin samen met zorgverzekeraar VGZ de rem op substitutie ! VGZ geeft zelfs een kapitaalinjectie !

Je vraagt je toch af

1.mogen patiënten niet snel, goed en goedkoop geholpen worden ?
2.moeten grote en dure instituten in stand gehouden worden?
3.wat heeft zorgverzekeraar VGZ te winnen bij duurdere zorg?

//www.gelderlander.nl/boxmeer/minister-steunt-rem-op-zorgproef-uit-angst-voor-minder-patienten-maasziekenhuis~ac306c58/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web&fbclid=IwAR02uGx8olgQK9Uqg1AZgYg3xRdFRexnxymn2_onwNFSZkrQBcTlyukp1oE

Zorgverzekeraars maken weer grote winst

In onderstaande tabel de miljoenen euro’s winst die de vier grote verzekeringsconcerns maakten. Om het verlies goed te maken hebben de meeste verzekeraars enorme winsten geboekt, maar het maken van winst gaat door.

VerzekeraarResultaat 2016Resultaat 2017Resultaat 2018Resultaat 2019
Achmea– 196– 240+ 129+ 66
VGZ– 76-107+ 81+ 84
CZ– 15– 140+ 140+ 119
Menzis– 47+ 45+ 20+ 112

Volg de zorgpremies

Hoewel de meeste zorgpremies volgend jaar nauwelijks omhoog gaan of zelfs dalen, zijn veel mensen waarschijnlijk toch weer duurder uit met hun zorgverzekering. Dat komt doordat de collectiviteitskorting die zorgverzekeraars aanbieden omlaag gaat van maximaal 10 procent tot 5 procent, zegt Peter Ruys van vergelijkingssite Zorgkiezer.

Nou was de collectiviteitskorting toch al een sigaar uit eigen doos. Je moest moeite doen om niet bij een collectief aan te sluiten. De premie met collectiviteitskorting was dus de normale premie. Als je niet bij een collectief aansloot, betaalde je gewoon nog meer.

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg besloot vorig jaar om vanaf 2020 de maximale collectiviteitskorting die verzekeraars mogen geven te halveren van 10 naar 5 procent. Twee derde van Nederland is collectief verzekerd voor zijn zorgverzekering via de werkgever, sportclub of gemeente.

Hoeveel zijn de premies de afgelopen jaren gestegen ?

Hier kan je zien wat de premie dit jaar en vorig jaar deden.

Bron: Independer

Veranderingen zorgverzekering 2020

1. Zorgpremie omhoog
De zorgpremie stijgt in 2020 met €37. Dit is een stijging van ongeveer 3 euro per maand.

 • Op 12 november zijn de premies officieel bekend

2. Collectieve korting omlaag: van 10% naar 5%
In 2020 daalt de korting op de collectieve zorgverzekering van 10% naar maximaal 5%. Een collectieve zorgverzekering lijkt misschien voordeliger, maar dat is niet. De premie waarover de korting heen gaat is hoger, waardoor je uiteindelijk onder de streep nog steeds te veel betaalt. Het afsluiten van een individuele zorgverzekering via onze vergelijker is sowieso goedkoper.

3. De zorgtoeslag stijgt
Heb je recht op zorgtoeslag, omdat je een laag inkomen hebt? Dan ontvang je in 2020 meer zorgtoeslag. Dit is een gevolg van de stijging van de premies en de verlaging van de korting op de collectieve zorgverzekering. Stijging:

 • Alleenstaanden: + €67
 • Meerpersoonshuishoudens: + €95

4. Minder uitgebreide aanvullende verzekering
In 2020 zal de aanvullende verzekering en de tandartsverzekering minder vergoeden. Je zult ook een hogere premie betalen voor je aanvullende verzekering.

5. De basisverzekering verandert
Ieder jaar bepaalt de overheid de inhoud van de basisverzekering. Met de basisverzekering wordt de belangrijkste zorg vergoed zoals een bezoek aan de huisarts, spoedeisende hulp en ziekenhuisopname. Hieronder staan de wijzigingen die voor 2020 bekend zijn:

 • Logeervergoeding van €75 per nacht
 • Vergoeding van dure medicijnen
 • Zorg specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten
 • Regeling Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt verlengd
 • Het wordt goedkoper om te stoppen met roken
 • Geneesmiddel Fampyra wordt vergoed

Wordt u verkeerd ingelicht door uw zorgverzkeraar ? Meld het de NZa.

U kent dat wel: volgens de zorgverzekeraar is uw klacht toch echt wel chronisch of kan uw fysiotherapeut toch gewoon even de codes aanpassen. En u krijgt toch alles vergoed…

Dagelijks horen zorgverleners, dat zorgverzekeraars vragen van hun verzekerden niet juist beantwoorden. Bij bepaalde zorgverzekeraars krijg je pas de juiste informatie of hulp als je herhaaldelijk aandringt of zelfs dreigt met een klacht.

De NZa is er voor consumenten, voor u dus. Maar op de website van de NZa wordt u met uw klacht meteen weer naar de zorgverzekeraar teruggestuurd. Dat werkt natuurlijk zo niet.

Wat doet de NZA dan ? De NZa is er om de consument te beschermen. Als voorbeelden wordt een verkeerde zorgnota of een (te) lange wachttijd genoemd, maar als er veel klachten over kleine misstanden zijn kan dat duiden op een structureel probleem. De NZa moet dan wel op de hoogte gebracht worden.

Laat u niet afschrikken en meld de NZa uw ervaringen. Via deze link krijgt u direct het meldingsformulier. U kunt ook anoniem uw klacht indienen.

Wilt u liever bellen ? Dat kan via 088-7708770 .

DRAWDOWN

Hiermee wordt het punt in de tijd bedoeld, waarop de opwarming van de aarde en de jaarlijkse CO2-uitstoot afneemt. Dat betekent dus dat de wereld meer broeikasgassen opneemt dan uitstoot.

Iedereen heeft het over klimaatverandering. Maar dat is niet het probleem. De klimaatverandering is het symptoom van het probleem. De oorzaak is de opwarming van de aarde, veroorzaakt door de oplopende concentraties broeikasgassen veroorzaakt door menselijke activiteit. De oplossing weten we al: stoot minder broeikasgassen uit en neem meer op. Het lijkt onmogelijk, maar er zijn al werkbare technologieën en toepassingen die Drawdown mogelijk maken. Het gebeurt nu ook al. Maar we moeten de invoering versnellen en de discussie over opwarming van de aarde veranderen van angst en verwarring, die alleen maar tot apathie leiden, naar begrip en mogelijkheden, die tot succes leiden.

De Projectgroep Drawdown heeft de afgelopen 4 jaar onderzocht welke mogelijkheden er al zijn en wat hun impact is op de opwarming van de aarde. Er zijn 100 oplossingen. 80 ervan worden al wereldwijd toegepast. En deze kunnen al Drawdown bewerkstelligen. De resterende 20 zitten nog in de pijplijn en als die beschikbaar komen, wordt de zaak alleen maar versneld. Alle mogelijkheden zijn haalbaar, schaalbaar en financieel rendabel. Ieder doet één van de drie dingen: vervangen van energie uit fossiele brandstof door schone energie, verminderen consumptie door technologische efficiëntie en gedragsverandering en opslaan van CO2 in de biomassa van planten en de aarde gewoon door fotosynthese.

Door de combinatie van deze drie factoren wordt Drawdown mogelijk. In onderstaande tabel zie je de top20 van oplossingen om Drawdown mogelijk te maken met de besparingen in Gigaton (miljardton) erachter als die oplossing wereldwijd 30 jaar wordt gebruikt (dus tot 2050).

Als mensen aan klimaatproblemen denken, denken ze vaak alleen aan andere manieren om elektriciteit op te wekken. In de top20 staan echter maar 5 oplossingen die met elektriciteit te maken hebben. Daartegenover staan 8 oplossingen die te maken hebben met ons voedselsysteem. De beslissingen die wij elke dag nemen over het voedsel dat we produceren, kopen en consumeren zijn de grootste bijdragen die iedereen kan leveren aan het omkeren van het opwarmen van de aarde. Ook de manier hoe we met land omgaan (4 van de top20) is erg belangrijk: zorgen dat CO2 meer wordt gebonden in bomen en grond. Als je landmanagement en voedselmanagement samen neemt heb je 12 van de top 20 oplossingen over hoe en waarom we land gebruiken.

Op nummer 1 staat koeling, wat samenhangt met de HFK’s in koelkasten en airconditioners. Hfk’s waren slecht voor de ozonlaag en zijn verboden en vervangen door Hfk’s. Maar dat zijn juist broeikasgassen die honderden tot duizenden keer sterker zijn dan CO2. De genoemde 90 GT is hoogst waarschijnlijk nog te laag ingeschaald. Als het Kigali-akkoord uit 2016 zou worden toegepast zou de besparing 120 tot 200 GT kunnen zijn.

De oplossingen lijken alleen gericht op het verminderen van de opwarming van de aarde, maar hebben veel meer voordelen. Zo wekken zonnepanelen schone energie op, maar krijgen mensen in afgelegen gebieden ook de beschikking over elektriciteit. Waar ze eerst fossiele brandstoffen gebruikten met brandgevaar en schadelijk voor de gezondheid.

De regeneratieve landbouw leidt tot meer opbrengst, minder gronderosie, maakt dat de bodem meer water kan vasthouden en brengt koolstof terug in de grond.

Een plantaardig dieet is veel gezonder voor de mens en de wereld. Al het voedsel dat wordt weggegooid is verantwoordelijk voor 8% van alle broeikasgassen (met name methaan) wereldwijd. De consument maakt hier dus de keuze en is dus het probleem. Als we alle voedseloplossingen samen nemen en we implementeren alle productieoplossingen, zoals regeneratieve landbouw, we gaan over op plantaardige voeding en we stoppen voedselverspilling, dan kan er op het huidige bouwland genoeg voedsel geproduceerd worden om de groeiende wereldbevolking een gezond, voedzaam dieet te bieden, tot 2050 en daarna. Dat betekent dat we geen bos hoeven te kappen voor voedselproductie. De oplossing voor de opwarming van de aarde, is meteen de oplossing van het voedselprobleem.

Gezinnen het recht geven zelf te bepalen wanneer, hoe en of ze een gezin stichten door gezondheidsklinieken en voorlichting inzake voortplanting, toegang tot voorbehoedsmiddelen en vrijheid te kunnen kiezen voor kinderen of niet zonder angst voor vervolging kan de wereldbevolking van 2050 aanzienlijk verminderen. Een kleinere wereldbevolking heeft minder elektriciteit, voeding, reizen, gebouwen en allerlei andere zaken nodig. Ook het gebruik van grondstoffen en de uitstoot van broeikasgassen worden dus lager. Maar gezinsplanning heeft geen kans zonder gelijkheid in rechten voor alle mensen, man of vrouw. Meisjes moeten dus dezelfde opleiding krijgen als jongens. Het opleiden van meisjes en gezinsplanning samen zijn veruit de belangrijkste factor in het verminderen van de opwarming van de aarde en al goed voor een besparing van 120 Gigaton broeikasgassen. Daarmee staan ze (samen) op een dikke eerste plaats!

Is het verminderen van de opwarming van de aarde mogelijk ? Ja. Maar we moeten alle oplossingen  gebruiken. Maar ook zonder opwarming van de aarde zouden we deze oplossingen al hebben toegepast, want de voordelen stapelen zich op. Iedereen heeft er voordeel bij, mensen en de aarde.

Is het betaalbaar ? Uit berekeningen blijkt dat het in 30 jaar ongeveer 25 biljoen euro gaat kosten, dus bijna 1 biljoen euro per jaar. Het wereldwijde BNP is ongeveer 70 biljoen euro per jaar. De berekende besparingen leveren ongeveer 65 biljoen euro in 30 jaar, dus ruim 2x zoveel als de kosten.

Dus Drawdown is mogelijk, Het kan als we het willen. Het gaat niet zoveel kosten en het rendement is gigantisch.

En de bonus: als we deze oplossingen implementeren gaan we anders handelen. We gaan over van een systeem van extraheren en exploiteren naar een vorm die van nature herstellend en regeneratief is. We moeten verder kijken dan duurzaamheid. Naar regeneratie. En ondertussen het probleem van de opwarming van de aarde oplossen.

BRON: //www.drawdown.org/ en //www.ted.com/talks/chad_frischmann_100_solutions_to_climate_change#t-1004447

Zorgverzekering 2019

Zorgpremies weer duurder
De meeste zorgverzekeraars hebben de pakketten, premies en dekkingen bekend gemaakt. De 4 grote concerns (Achmea, Menzis, CZ en VGZ) proberen de markt al jaren naar hun hand te zetten, maar worden vooralsnog succesvol tegen gewerkt door andere (kleinere) zorgverzekeraars. Met name DSW toont al jaren aan dat het niet mee gaat in het beleid van de grote 4. In 2014 leek André Rouvoet (voorzitter van ZN) DSW zelfs geprobeerd te hebben DSW te intimideren. Gemiddeld stijgt de premie met maar liefst € 124 per jaar !
Iedereen krijgt automatisch een (verlengings)aanbod van de huidige verzekering. Kijk goed of er voldoende fysiotherapie vergoed wordt.

De consument lijkt veel keuze te hebben, maar schijn bedriegt. Zorgverzekeraars gaan samen in concerns. Op 1 januari 2017 waren er 24 zorgverzekeraars, maar er zijn eigenlijk maar 9 concerns. In dit overzicht vind je welke verzekeraar en welke labels/volmachten  nou bij welk concern horen.

Fysiotherapie
Fysiotherapie heeft een bijzondere plek in de zorg. Fysiotherapie is menselijke zorg, die voor iedereen gemakkelijk toegankelijk is en waar je zonder bijwerkingen of risico samen aan je gezondheid kan werken. Daarbij kan het duurdere zorg vervangen, hetgeen de Overheid juist nastreeft. Patiënten weten de fysiotherapeut te vinden en waarderen de geleverde zorg al jaren met een dikke 8. Over zorgverzekeraars zijn patiënten een stuk minder tevreden en ze willen vooral niet beperkt worden in hun keuzevrijheid. Zorgverzekeraars gebruiken fysiotherapie om hun klanten te verleiden, maar de waardering laat te wensen over; er wordt beperkt, gestraft en onderbetaald.

Basis verzekering en aanvullende verzekering
De basisverzekering is voor iedereen verplicht. Vóór 31 januari moet je een basisverzekering hebben afgesloten. De inhoud wordt  door de Overheid bepaald en staat vast. De aanvullende verzekering is niet verplicht en wordt bepaald door de zorgverzekeraar. Elke verzekeraar geeft er zijn eigen invulling aan. De dekking en de prijs verschillen dus per pakket. Volgens de wet mag je zelf weten waar je je basisverzekering en waar je je aanvullende verzekering afsluit, maar verzekeraars verplichten nogal eens de basisverzekering erbij te nemen, als je een aanvullend pakket wilt afsluiten. Volgens de  Consumentenbond is dit koppelverkoop en is dat dus niet toelaatbaar.

Oerwoud van polissen
Al in 2014 meldden de Consumentenbond en Kassa dat Achmea, Menzis, CS en VGZ alleen al meer dan 1300 keuzemogelijkheden boden. En vele pakketten zijn ook nog eens kloonpolissen: identieke polissen met andere namen die het polisaanbod onnodig groot en dus onoverzichtelijk maken. De Consumentenbond heeft hiertegen de actie Polisjungle opgezet.

Is het verstandig een aanvullende verzekering te nemen ?
Ja. Nog steeds loont het om per maand premie te betalen voor fysiotherapeutische behandelingen. Een vrijwillig eigen risico voor de aanvullende verzekering is vrijwel altijd ongunstig.

Welke verzekering moet ik nemen ?
We hebben ook voor 2019 weer de keuze uit maar liefst een paar honderd pakketten ! Je vraagt je af waarom het zo ingewikkeld moet. Ook de keuze voor de verzekeraar of het concern wordt belangrijker. Begin november 2018 werd bekend, dat de concerns Achmea en ASR en zorgverzekeraar de Friesland het premiegeld oppotten om winst uit te keren aan aandeelhouders. Je betaalt toch zorgpremie om zorg in te kopen ?

Op vergelijkingssites kan je pakketten vergelijken op inhoud, dekking en prijs. Sommige vergelijkingssites worden betaald door zorgverzekeraars en geven dus geen onafhankelijk advies. Poliswijzer is wel onafhankelijk.

Hier vind je een overzicht van aanvullende verzekeringen met hun dekking voor fysiotherapie. Je ziet meteen tot welk concern de verzekeraar/het pakket behoort.

Collectief
Een collectief levert soms een lagere premie op, maar kijk goed uit! Je krijgt niets voor niets. In de meeste gevallen is de normale premie dusdanig hoog, dat je met de collectieve korting op het doorsneeniveau uitkomt; als je niet oplet laat de zorgverzekeraar je dus gewoon teveel betalen.
Ook als je je via je bedrijf kunt verzekeren kan dit in premie schelen, maar ook hier moet je goed opletten of dit wel echt goedkoper is dan bij een andere verzekeraar en of de vergoedingen aansluiten bij jouw behoeften.

Alternatieven
Nationale Zorgfonds en Zorgeloos zijn 2 initiatieven om nieuwe zorgverzekeraars op de markt te brengen. De gevestigde orde schijnt hier moeite mee te hebben. Vind jij het tijd voor verandering meld je dan aan.

Overstappen
Als je je vóór 31 december bij je nieuwe zorgverzekeraar aanmeldt, regelt deze de hele overstap voor je (overstapservice). Doe je het (liever) zelf, dan kan dat tot 31 januari. Op 1 februari moet je een basisverzekering hebben afgesloten, een aanvullende verzekering is niet verplicht. Houdt er rekening mee, dat je maar één keer per jaar kunt wijzigen.

Zorgverzekering 2019 – verzeker u goed voor fysiotherapie

Het einde van het jaar nadert en dus moet u weer nadenken over uw zorgverzekering. Het is allang bekend en vele malen bewezen dat fysiotherapie onmisbaar is voor de zorg, patiënten echt helpt van hun klachten af te komen en ook nog eens (dure) behandelingen kan voorkomen, dus kostenbesparend is. De Overheid zegt de ziektekosten te willen beperken, maar de zorgverzekeraars weigeren de duurdere zorg te beperken. De Overheid zegt ook de patiënt in het middelpunt te zetten, maar wat dat betekent is nog steeds niet duidelijk.

uw fysiotherapeut help bij het kiezen van de juiste zorgverzekering

Verzekeren of niet ?

Verzekeren zorgt ervoor dat u een behandeling kunt krijgen als u dat nodig heeft. Als u met uw klachten door blijft lopen kunnen de klachten toenemen en heeft u misschien wel langer en meer specialistische en duurdere zorg nodig.

De fysiotherapeut kan een (zorgverleners)contract met een zorgverzekeraar aangaan. De bedoeling is dat zowel de zorgverlener als de zorgverzekeraar hier voordeel aan heeft. Denk hierbij aan minder tijd kwijt zijn aan administratie. De zorgverzekeraars werken echter niet samen met de zorgverleners en bieden wurgcontracten aan. In de contracten wordt dan een behandelgemiddelde gebruikt om de fysiotherapeut te beoordelen op kwaliteit van zorg. Het is voor de fysiotherapeut niet te controleren hoe het behandelgemiddelde wordt bepaald, laat staan dat de fysiotherapeut er invloed op kan uitoefenen. Er is ook geen bewijs dat het ook maar iets zegt over kwaliteit van zorg. Daarnaast eisen zorgverzekeraars dat fysiotherapeuten hun patiënten dwingen vragenlijsten in te vullen en sommige zorgverzekeraars gaan zelfs zover dat de fysiotherapeut gekort wordt op zijn declaratie als er niet genoeg patiënten vragenlijsten insturen. Vele zorgverleners gaan dus geen contract meer aan met zorgverzekeraars.  De zorgverzekeraars betalen dan de patiënten niet de vergoeding uit die zij hebben ingekocht.

Verzeker u goed èn verstandig

Verzekeren is dus belangrijk voor de patiënt en de fysiotherapeut. De patiënt moet de zorg krijgen die nodig is en de vergoeding die is ingekocht. De fysiotherapeut moet de behandeling kunnen geven die nodig is en tegen een rechtvaardig tarief. Zorgverzekeraars die hier tegen zijn kan je het beste vermijden.

Ook dit jaar biedt de KNGF najaarscampagne de patiënt hulp. Doel van deze campagne is om patiënten te informeren over de beste aanvullende polissen voor de dekking van fysiotherapie. Het KNGF heeft de natura- en restitutie polissen geselecteerd die geen behandelindex, geen uitzet- en responspercentages PREM en geen medische selectie hanteren. Dit zijn dus polissen die garanderen dat de patiënt het aantal behandelingen krijgt waar hij recht op heeft.

Wilt u hulp bij het kiezen van de juiste verzekering ?

Ga naar de website de Fysiotherapeut en zorgverzekeringwijzer.nl

Welkom

 

De besmettingscijfers blijven schommelen, dus blijf alert op hygiëne. Doe je mee ?

 1. was thuis je handen (minimaal 20 s)
 2. neem een eigen handdoek mee
 3. neem een mondkapje mee
 4. in de praktijk: houd je aan de regels