Skip to main content

Weer bewijs dat onafhankelijk onderzoek betaald wordt door farmacie

In Engeland is men veel aktiever misstanden in de zorg aan het licht te brengen, maar waarom zou in Nederland niet hetzelfde gebeuren ?
Al 20 jaar blijkt de Cholesterol Treatment Trialists Collaboration (CTT), een zogenaamd onafhankelijk onderzoeksinstituut gesponsord te worden door een fabrikant van statines. In totaal ontving het instituut ruim 200 miljoen pond. Het onderzoeksinstituut is erg invloedrijk in de Engelse gezondheidszorg. Dit jaar werd het gebruik van statines voor 65+ ers ingevoerd, op advies van Sir Rory Collins en de zijne.
Weer wordt duidelijk, dat het niet meer om onze gezondheid gaat. Gaat het alleen nog maar om geld ?

Minister Schippers gaat deal aan met ziekenhuizen en benadeelt bewust patienten

Alweer neemt minister Schippers een maatregel, die juist niet goed is voor de volksgezondheid en de (zieke) Nederlanders, wat juist haar werk zou moeten zijn. Weer worden juist de patiënten benadeeld door falend beleid.

Naar schatting duizenden verzekerden lopen tot honderden euro’s per persoon mis door een deal tussen minister Schippers, verzekeraars en ziekenhuizen. Dit blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws naar deze overeenkomst.

Onderdeel van de afspraak is dat verzekeraars bij vele tienduizenden ziekenhuisrekeningen niet meer controleren of er fraude is gepleegd. Kamerleden vinden dit onacceptabel: fraudeurs gaan volgens hen vrijuit en de premiebetaler is de dupe.

Als een ziekenhuis in 2012 of 2013 een te hoge rekening blijkt te hebben ingediend en dit ten koste is gegaan van het eigen risico, krijgt de premiebetaler het teveel betaalde geld niet terug. Tenzij hij zelf aan de bel trekt.

Rekeningen van ziekenhuizen zijn echter vaak zo ingewikkeld dat het voor veel patiënten bijna ondoenlijk is om hier zelf achteraan te gaan, zo bleek eerder al uit het zogenoemde ‘oorsmeergate’. Voor het simpele uitspuiten van oren moest een patiënt 1000 euro betalen, terwijl dat maar 200 euro kost.

Vorig jaar bleek dat ziekenhuizen voor mogelijk tientallen miljoenen aan foute declaraties indienden. Soms onbewust, door onduidelijke declaratieregels, maar regelmatig ook bewust.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weet niet hoeveel mensen hierdoor worden gedupeerd. Deskundigen denken dat het om duizenden mensen gaat.

Fraude blijft verborgen
Een ander gevolg is dat onterechte declaraties en fraude door deze deal nooit meer aan het licht komen. Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie: “Dit is een amnestieregeling voor fraudeurs. Alles wordt met de mantel der liefde bedekt. Dit is een signaal aan diegenen die sjoemelen: je kan er mee weg komen.”

D66-Kamerlid Pia Dijkstra zegt hierover: “Dit akkoord betekent dat niet aan het licht komt dat er fraude is gepleegd en of er fraude is gepleegd. Ik vind dat dat niet kan.”

In een brief zegt minister Schippers dat ziekenhuizen een deel van declaraties zelf gaan controleren. Ze houdt vol dat fraudeurs nog wel kunnen worden gepakt en dat patiënten nog steeds zelf achter hun onterechte ziekenhuisrekening aan kunnen. Deskundigen en Kamerleden vinden dat de minister de controle te veel op het bordje van patiënten legt en hebben geen vertrouwen dat er zo iets terecht komt van de fraude aanpak. Lees de volledige reactie van minister Schippers.

De deal is bedoeld om orde op zaken te stellen in het huishoudboekje van de ziekenhuizen. Daar is het zo’n puinhoop dat accountants massaal weigeren om hun handtekening eronder te zetten.

BRON: RTL Nieuws

Bedrijven betalen dienstreizen NZa-topman

Driekwart van de dienstreizen van bestuursvoorzitter Theo Langejan van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), wordt betaald door bedrijven waarvoor de NZa controleur of opdrachtgever is.

Dat blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad.
Sinds zijn aantreden vier jaar geleden, maakte Langejan 22 buitenlandse dienstreizen. Het merendeel werd betaald door bedrijven en organisaties die onder toezicht staan van de NZa of opdrachten krijgen van de toezichthouder. Andere toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM), doen dit niet.

De Nederlandse Zorgautoriteit is ingesteld als marktmeester in de zorg. In haar rol als regelgever stelt de NZa tarieven, prestaties en budgetten vast waar dat moet. Waar het kan, laat ze deze regulering los en mogen verzekeraars en zorgaanbieders zelf onderhandelen over de inhoud, de prijs, de kwaliteit en doelmatigheid van de te leveren zorg. Als geen ander beperkt zij ziektekosten en bestraft zij instellingen, die zich niet aan de regels houden. Het lijkt dus dat de NZa vindt, dat zij zich zelf niet aan de regels hoeven houden, waar ze de zorginstellingen aan houdt.

Het reisgedrag van Langejan staat op gespannen voet met de eigen integriteitscode en de Rijksregeling voor bezoldiging van bestuursorganen als de NZa, schrijft NRC. Die verbieden dat bestuurders van de NZa ‘in hun ambt vergoedingen van derden’ aannemen. De NZa stelt echter dat het vertoonde gedrag ‘niet verboden” is, want er zou geen sprake zijn van ‘vergoedingen’.

In wat voor wereld leven wij tegenwoordig als Overheden en instellingen die voor de Maatschappij moeten werken steeds weer alleen bezig blijken te zijn zichzelf te verrijken en dat steeds weer met mooie woorden proberen goed te praten ?

BRON: de Telegraaf (za 14 jun 2014)

Vrije keuze voor fysiotherapeut blijft

Vandaag hebben de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP, de coalitiepartijen VVD en PvdA en minister Edith Schippers (Volksgezondheid) een akkoord bereikt over ‘artikel 13’.

Patiënten kunnen zelf hun fysiotherapeut, huisarts, tandarts, verloskundige of wijkverpleegkundige blijven kiezen. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft zich heel sterk gemaakt voor deze vrije keuze voor de fysiotherapeut. Met als resultaat dat deze keuze nu is gewaarborgd.

Voor medisch specialisten, psychologen of andere behandelaars in de geestelijke gezondheidszorg geldt dat de zorgverzekeraar vanaf 2016 de mogelijkheid krijgt in een nieuwe polis te bepalen naar welke zorgverlener iemand doorverwezen wordt. Het akkoord is tot stand gekomen na een periode van veel discussie rondom artikel 13. In deze periode heeft het KNGF – zelfstandig en in samenwerking met partners in de eerstelijn – veelvuldig met partijen in Den Haag gesproken om het standpunt van de fysiotherapeuten nogmaals onder de aandacht te brengen. Lees de berichten in de Telegraaf en op nos.nl.

BRON: KNGF, de Telegraaf, NOS

Keuzevrijheid in de zorg wordt teveel beperkt

Het Slotervaart ziekenhuis in Amsterdam weigerde onlangs een contract te tekenen met de zorgverzekeraar Achmea. Naar aanleiding van dit bericht en de dreiging dat minister Schippers de keuzevrijheid vanaf 2014 volledig aan banden wil leggen, klonk in de media het protest tegen de toenemende macht van de zorgverzekeraars. Deze macht leidt nu reeds tot een beperking van de keuzevrijheid voor patiënten.

Tros Radar wijdde over het nieuws uit en vele grote websites op het gebied van de zorg kopten hierover. Deze strijd geldt ook voor andere eerste- en tweedelijnszorg als fysiotherapie, huisarts, psychologie, psychotherapie, apotheek, logopedie, oefentherapie, tandarts en vele andere behandelaren in de zorg.

De Petitie voor Keuzevrijheid in de Zorg ook digitaal ondertekenen?

Petitie Keuzevrijheid Zorg

Samenwerking met beroeps- en patiëntenverenigingen:
– Reuma Vereniging Arnhem
– Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
– LVE (Landelijke Vereniging van eerstelijnspsychologen)
– Patiëntenvereniging CRPS
– Support Magazine
– Corpus Mentis
– Zorgprotest
– Cello Huisartsen
– MSP Opleidingen
– NuJIJ
– Fysiotherapie & Manuele Therapie
– ACE examens
– Fysiro

BRON: //www.fysiotherapiewetenschap.com

Eind van het jaar