Skip to main content

Zorgverzekeraar CZ sluit coronajaar af met flinke winst !

Door corona moesten flink wat zorgverleners veel en risicovol werk doen, terwijl de waardering niet verder kwam dan een applaus. Iedereen moest vol aan de bak èn inleveren. Fysiotherapiepraktijken liepen leeg en fysiotherapeuten moesten financiële ondersteund worden om niet failliet te gaan, maar bleven desondanks zitten met minimaal 20% omzetverlies.

CZ heeft coronajaar 2020 afgesloten met meer winst. De Tilburgse zorgverzekeraar verdiende miljoenen met beleggingen. De extra kosten die werden gemaakt voor coronagerelateerde zorg en het uitbetalen van de zorgbonus aan personeel werden goeddeels vergoed, meldt CZ in zijn jaarverslag.

CZ sloot het jaar af met een positief resultaat van 127 miljoen euro. Daarbovenop komt nog eens 45 miljoen euro aan beleggingsopbrengsten en 2 miljoen euro aan andere opbrengsten, waardoor uiteindelijk een winst van 174 miljoen euro overblijft. Dat was een jaar eerder nog 119 miljoen euro. De omzet van de onderneming steeg van 10,3 miljard euro naar krap 11,1 miljard euro.
BRON: Omroep Brabant

BRUINS ZET REM OP KOSTENBESPARING IN DE ZORG !

De Overheid en de zorgverzekeraars zeggen dat hun beleid gericht is op verplaatsen van de zorg van de duurdere tweede lijn (ziekenhuizen) naar de goedkopere eerste lijn (huisarts, fysiotherapie); dit wordt substitutie genoemd. In Afferden loopt al een tijd een proef met huisartsen, die meer tijd mogen besteden aan de patiënt (natuurlijk wel tegen hun normale maandinkomen 😉 ). Nu dit blijkt te werken en er inderdaad minder patiënten naar het ziekenhuis gaan, ziet het ziekenhuis zijn inkomsten dalen en … zet minister de Bruin samen met zorgverzekeraar VGZ de rem op substitutie ! VGZ geeft zelfs een kapitaalinjectie !

Je vraagt je toch af

1.mogen patiënten niet snel, goed en goedkoop geholpen worden ?
2.moeten grote en dure instituten in stand gehouden worden?
3.wat heeft zorgverzekeraar VGZ te winnen bij duurdere zorg?

//www.gelderlander.nl/boxmeer/minister-steunt-rem-op-zorgproef-uit-angst-voor-minder-patienten-maasziekenhuis~ac306c58/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web&fbclid=IwAR02uGx8olgQK9Uqg1AZgYg3xRdFRexnxymn2_onwNFSZkrQBcTlyukp1oE

DRAWDOWN

Hiermee wordt het punt in de tijd bedoeld, waarop de opwarming van de aarde en de jaarlijkse CO2-uitstoot afneemt. Dat betekent dus dat de wereld meer broeikasgassen opneemt dan uitstoot.

Iedereen heeft het over klimaatverandering. Maar dat is niet het probleem. De klimaatverandering is het symptoom van het probleem. De oorzaak is de opwarming van de aarde, veroorzaakt door de oplopende concentraties broeikasgassen veroorzaakt door menselijke activiteit. De oplossing weten we al: stoot minder broeikasgassen uit en neem meer op. Het lijkt onmogelijk, maar er zijn al werkbare technologieën en toepassingen die Drawdown mogelijk maken. Het gebeurt nu ook al. Maar we moeten de invoering versnellen en de discussie over opwarming van de aarde veranderen van angst en verwarring, die alleen maar tot apathie leiden, naar begrip en mogelijkheden, die tot succes leiden.

De Projectgroep Drawdown heeft de afgelopen 4 jaar onderzocht welke mogelijkheden er al zijn en wat hun impact is op de opwarming van de aarde. Er zijn 100 oplossingen. 80 ervan worden al wereldwijd toegepast. En deze kunnen al Drawdown bewerkstelligen. De resterende 20 zitten nog in de pijplijn en als die beschikbaar komen, wordt de zaak alleen maar versneld. Alle mogelijkheden zijn haalbaar, schaalbaar en financieel rendabel. Ieder doet één van de drie dingen: vervangen van energie uit fossiele brandstof door schone energie, verminderen consumptie door technologische efficiëntie en gedragsverandering en opslaan van CO2 in de biomassa van planten en de aarde gewoon door fotosynthese.

Door de combinatie van deze drie factoren wordt Drawdown mogelijk. In onderstaande tabel zie je de top20 van oplossingen om Drawdown mogelijk te maken met de besparingen in Gigaton (miljardton) erachter als die oplossing wereldwijd 30 jaar wordt gebruikt (dus tot 2050).

Als mensen aan klimaatproblemen denken, denken ze vaak alleen aan andere manieren om elektriciteit op te wekken. In de top20 staan echter maar 5 oplossingen die met elektriciteit te maken hebben. Daartegenover staan 8 oplossingen die te maken hebben met ons voedselsysteem. De beslissingen die wij elke dag nemen over het voedsel dat we produceren, kopen en consumeren zijn de grootste bijdragen die iedereen kan leveren aan het omkeren van het opwarmen van de aarde. Ook de manier hoe we met land omgaan (4 van de top20) is erg belangrijk: zorgen dat CO2 meer wordt gebonden in bomen en grond. Als je landmanagement en voedselmanagement samen neemt heb je 12 van de top 20 oplossingen over hoe en waarom we land gebruiken.

Op nummer 1 staat koeling, wat samenhangt met de HFK’s in koelkasten en airconditioners. Hfk’s waren slecht voor de ozonlaag en zijn verboden en vervangen door Hfk’s. Maar dat zijn juist broeikasgassen die honderden tot duizenden keer sterker zijn dan CO2. De genoemde 90 GT is hoogst waarschijnlijk nog te laag ingeschaald. Als het Kigali-akkoord uit 2016 zou worden toegepast zou de besparing 120 tot 200 GT kunnen zijn.

De oplossingen lijken alleen gericht op het verminderen van de opwarming van de aarde, maar hebben veel meer voordelen. Zo wekken zonnepanelen schone energie op, maar krijgen mensen in afgelegen gebieden ook de beschikking over elektriciteit. Waar ze eerst fossiele brandstoffen gebruikten met brandgevaar en schadelijk voor de gezondheid.

De regeneratieve landbouw leidt tot meer opbrengst, minder gronderosie, maakt dat de bodem meer water kan vasthouden en brengt koolstof terug in de grond.

Een plantaardig dieet is veel gezonder voor de mens en de wereld. Al het voedsel dat wordt weggegooid is verantwoordelijk voor 8% van alle broeikasgassen (met name methaan) wereldwijd. De consument maakt hier dus de keuze en is dus het probleem. Als we alle voedseloplossingen samen nemen en we implementeren alle productieoplossingen, zoals regeneratieve landbouw, we gaan over op plantaardige voeding en we stoppen voedselverspilling, dan kan er op het huidige bouwland genoeg voedsel geproduceerd worden om de groeiende wereldbevolking een gezond, voedzaam dieet te bieden, tot 2050 en daarna. Dat betekent dat we geen bos hoeven te kappen voor voedselproductie. De oplossing voor de opwarming van de aarde, is meteen de oplossing van het voedselprobleem.

Gezinnen het recht geven zelf te bepalen wanneer, hoe en of ze een gezin stichten door gezondheidsklinieken en voorlichting inzake voortplanting, toegang tot voorbehoedsmiddelen en vrijheid te kunnen kiezen voor kinderen of niet zonder angst voor vervolging kan de wereldbevolking van 2050 aanzienlijk verminderen. Een kleinere wereldbevolking heeft minder elektriciteit, voeding, reizen, gebouwen en allerlei andere zaken nodig. Ook het gebruik van grondstoffen en de uitstoot van broeikasgassen worden dus lager. Maar gezinsplanning heeft geen kans zonder gelijkheid in rechten voor alle mensen, man of vrouw. Meisjes moeten dus dezelfde opleiding krijgen als jongens. Het opleiden van meisjes en gezinsplanning samen zijn veruit de belangrijkste factor in het verminderen van de opwarming van de aarde en al goed voor een besparing van 120 Gigaton broeikasgassen. Daarmee staan ze (samen) op een dikke eerste plaats!

Is het verminderen van de opwarming van de aarde mogelijk ? Ja. Maar we moeten alle oplossingen  gebruiken. Maar ook zonder opwarming van de aarde zouden we deze oplossingen al hebben toegepast, want de voordelen stapelen zich op. Iedereen heeft er voordeel bij, mensen en de aarde.

Is het betaalbaar ? Uit berekeningen blijkt dat het in 30 jaar ongeveer 25 biljoen euro gaat kosten, dus bijna 1 biljoen euro per jaar. Het wereldwijde BNP is ongeveer 70 biljoen euro per jaar. De berekende besparingen leveren ongeveer 65 biljoen euro in 30 jaar, dus ruim 2x zoveel als de kosten.

Dus Drawdown is mogelijk, Het kan als we het willen. Het gaat niet zoveel kosten en het rendement is gigantisch.

En de bonus: als we deze oplossingen implementeren gaan we anders handelen. We gaan over van een systeem van extraheren en exploiteren naar een vorm die van nature herstellend en regeneratief is. We moeten verder kijken dan duurzaamheid. Naar regeneratie. En ondertussen het probleem van de opwarming van de aarde oplossen.

BRON: //www.drawdown.org/ en //www.ted.com/talks/chad_frischmann_100_solutions_to_climate_change#t-1004447

Stress is gezond voor je

Jarenlang is verteld, dat stress ongezond is, maar dat blijkt lang niet altijd waar te zijn. In een studie onder 30.000 volwassenen werd gekeken hoeveel stress er in een jaar was beleefd en hoe de ondervraagden tegen stress aankeken: slecht voor je gezondheid of niet? De sterftecijfers werden ernaast gelegd en wat bleek, mensen die meer stress hadden ondervonden hadden 43% meer kans om te sterven. Maar dat gold alleen voor de mensen die dachten dat stress slecht voor hun gezondheid was. Mensen die stress niet als gevaarlijk beschouwden, hadden géén verhoogd risico, zelfs een lagere kans op sterfte dan mensen die relatief weinig stress hadden gehad.

Alleen al het idee dat stress slecht voor je is, is al verantwoordelijk voor zo’n 20.000 doden per jaar. Daarmee is dit een grotere doodsoorzaak dan huidkanker, HIV en moord.

Wat kunnen we aan stress doen ?

Als je de lichamelijke reacties op een stresssituatie zou zien als een teken, dat je lichaam energie krijgt, dat het zich voorbereidt de uitdaging aan te gaan, blijkt de hartslag weliswaar omhoog te gaan, maar blijven de bloedvaten wijd en wordt het hart dus niet extra belast. Een gezonde reactie. Datzelfde gebeurt bij vreugde en moed.

Bij stress komt ook oxytocine vrij, beter bekend als het knuffelhormoon. Wat heleboel mensen niet weten, is dat dit ook een stresshormoon is. Het wordt in dezelfde hoeveelheden geproduceerd als adrenaline, waardoor je hart sneller gaat kloppen. Door oxytocine zoek je toenadering tot anderen. Kennelijk probeert je lichaam de stress te verlagen door je gevoel te delen met anderen.

Oxytocine beschermt

Oxytocine beïnvloedt dus je hersenen, maar beschermt ook het hart en de bloedvaten tegen de effecten van stress. Het is natuurlijke ontstekingsremmer, helpt de bloedvaten te ontspannen en helpt het hart te genezen van schade veroorzaakt door stress. En al deze effecten worden versterkt door sociaal contact en sociale steun. Deze stressveerkracht wordt vergroot als je steun krijgt, maar ook als je steun geeft.

Uit een groot onderzoek onder 1000 volwassenen tussen 34 en 93 jaar blijkt, dat grote stressvolle gebeurtenissen, zoals financiële moeilijkheden of een familiecrisis, de kans op sterven met 30% vergroten. Maar mensen, die veel tijd besteedden aan het zorgen voor anderen hadden geen verhoogd risico. Zorgen zorgt dus voor veerkracht.

BRON: Kelly McGonigal

Onwetenschappelijke wetenschap

De zorg lijkt alleen nog mogelijk als het ‘wetenschappelijk’ bewezen is. Maar is dat zo ? Moet zorg niet juist menselijker worden?

De meeste mensen, wetenschappers inbegrepen, gaan er vanuit dat als iets wetenschappelijk is vastgesteld dat het dan ook echt vastgesteld is. Maar dat blijkt, zo toont wetenschappelijk onderzoek zelf aan, nogal tegen te vallen.

Veel wetenschappelijke feiten hebben slechts een beperkte houdbaardheidsdatum. Weliswaar meestal niet zo kort als levensmiddelen maar toch,. Indrukwekkend op dit punt is een onderzoek door Franse artsen, gespecialiseerd in leverziektes zoals cirrose (verval van leverweefsel) en hepatitis. Zij vroegen in 2002 een groep experts om ruim 500 wetenschappelijke publicaties op hun gebied, verschenen over de afgelopen 50 jaar, te beoordelen. Is de inhoud ervan nog altijd feitelijk juist dan wel verouderd dan wel ronduit onjuist gebleken? De uitkomst is opmerkelijk. De helft van de medisch-wetenschappelijke kennis over deze leverziektes bleek binnen 45 jaar verouderd te zijn dan wel aantoonbaar onjuist. Een soortgelijke beperkte houdbaarheid van feiten is ook vastgesteld in de chirurgie en andere medische specialismen.

Nog niet lang geleden dachten veel artsen dat een bloeddruk (bovendruk) van 100 + je leeftijd normaal is, dat wil zeggen geen probleem is. Begrijpelijkerwijs dachten hun patiënten dat ook en leefden daarnaar. We weten nu dat deze opvatting achterhaald en niet zelden gezondheids-bedreigend is. Het is nog korter geleden dat (veel) artsen dachten dat rode wijn goed is voor hart en bloedvaten en daar zelf naar dronken en hun patiënten adviseerden. We weten inmiddels dat er geen enkel doorslaggevend bewijs is dat alcohol, in welke kleur dan ook, gezondheidsbevorderend is, terwijl de bewijzen dat alcohol als het al iets doet, het voornamelijk gezondheid beschadigen is, zich opstapelen.

Voor leken is het niet zelden om radeloos van te worden dat het ene onderzoek ‘aantoont’ dat een bepaald middel, medicijn of supplement cruciaal is voor je gezondheid, terwijl het volgende onderzoek ‘aantoont’ dat het niets doet of gewoon schadelijk is. Toch is dat, voor wie heeft opgelet, niets om zich over te verbazen. Zo waren er rond 1955 nog altijd artsen die patiënten adviseerden te gaan roken. Dat zou onder andere bewezen goed zijn tegen kortademigheid!

De beperkte houdbaarheidsdatum van veel ‘wetenschappelijke feiten’ geldt ook voor mijn eigen discipline, de psychologie. Nog geen 35 jaar geleden waren er psychologen die bewezen achtten dat de meeste homoseksuelen door middel van elektroshocktherapie tot hetero’s en de meeste depressieve mensen tot min of meer gelukkige burgers konden worden omgevormd. We weten inmiddels dat elektroshocks soms iets doen maar meestal vooral hersenbeschadiging veroorzaken.

Kortom, zoals alles in het heelal zijn ook wetenschappelijke feiten veelal aan veroudering en verval onderhevig. Hoog tijd voor de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen de verschillende wetenschappen te verplichten jaarlijks een overzicht te publiceren van welke feiten dat niet langer zijn.

BRON: René Diekstra

Welkom

 

De besmettingscijfers blijven schommelen, dus blijf alert op hygiëne. Doe je mee ?

  1. was thuis je handen (minimaal 20 s)
  2. neem een eigen handdoek mee
  3. neem een mondkapje mee
  4. in de praktijk: houd je aan de regels