1. Zorgpremie omhoog
De zorgpremie stijgt in 2020 met €37. Dit is een stijging van ongeveer 3 euro per maand.

  • Op 12 november zijn de premies officieel bekend

2. Collectieve korting omlaag: van 10% naar 5%
In 2020 daalt de korting op de collectieve zorgverzekering van 10% naar maximaal 5%. Een collectieve zorgverzekering lijkt misschien voordeliger, maar dat is niet. De premie waarover de korting heen gaat is hoger, waardoor je uiteindelijk onder de streep nog steeds te veel betaalt. Het afsluiten van een individuele zorgverzekering via onze vergelijker is sowieso goedkoper.

3. De zorgtoeslag stijgt
Heb je recht op zorgtoeslag, omdat je een laag inkomen hebt? Dan ontvang je in 2020 meer zorgtoeslag. Dit is een gevolg van de stijging van de premies en de verlaging van de korting op de collectieve zorgverzekering. Stijging:

  • Alleenstaanden: + €67
  • Meerpersoonshuishoudens: + €95

4. Minder uitgebreide aanvullende verzekering
In 2020 zal de aanvullende verzekering en de tandartsverzekering minder vergoeden. Je zult ook een hogere premie betalen voor je aanvullende verzekering.

5. De basisverzekering verandert
Ieder jaar bepaalt de overheid de inhoud van de basisverzekering. Met de basisverzekering wordt de belangrijkste zorg vergoed zoals een bezoek aan de huisarts, spoedeisende hulp en ziekenhuisopname. Hieronder staan de wijzigingen die voor 2020 bekend zijn:

  • Logeervergoeding van €75 per nacht
  • Vergoeding van dure medicijnen
  • Zorg specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten
  • Regeling Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt verlengd
  • Het wordt goedkoper om te stoppen met roken
  • Geneesmiddel Fampyra wordt vergoed