Sport vergroot overlevingskansen

Wie na een eerste hartinfarct actief wordt en een sport gaat beoefenen verbetert zijn overlevingskansen. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit van Minneapolis. Zij volgden zeven jaar lang 406 mensen die voor de eerste maal een hartinfarct hadden gehad. Personen die daarna niet begonnen met bewegen, kregen veel vaker een tweede hartinfarct dan personen die wel sporten.

Bron: EFAA, Gezond & Vitaal

 


Meer informatie over hart- en vaatziekten

De Nederlandse Hartstichting geeft verschillende brochures uit, zoals Hoog cholesterol, Eten naar hartelust en Hoge bloeddruk.Deze brochureszijn gratis te bestellen via telefoonnummer 070-315 55 55 of www.hartstichting.nl. Ook kunt u daar terecht voor al uw vragen over hart- en vaatziekten.

Gouden regel: beweeg elke dag minimaal 30 minuten.

 

Sporten verlicht depressie

Hoewel de Trieste geschiedenis van sommige topsporters, zoals wielerheld Marco Pantani, anders doet vermoeden, wijst onderzoek er steeds vaker op dat sporten mensen minder depressief maakt. Een recente Amerikaanse studie toont aan dat het positieve effect van sporten op depressie voornamelijk te danken is aan een versterkt zelfvertrouwen. Bij dit onderzoek warden negen depressieve vrouwen onderworpen aan een trainingsprogramma van negen weken. Tijdens de training deden de vrouwen twee keer per week aan hardlopen en fietsen waarbij ze begeleiding kregen. Daarnaast werd er eenmaal per week thuis getraind met een aerobicvideo. Vervolgens warden de gegevens van de sportende vrouwen vergeleken met die van tien depressieve vrouwen die geen trainingsprogramma volgden. Op drie momenten tijdens het onderzoek warden de vrouwen gevraagd een vragenlijst in te vullen: aan het begin, na drie weken en aan het eind van het onderzoek (na negen weken). Met een van de vragenlijsten werd het verloop van de depressie in kaart gebracht. Op een andere vragenlijst gaven de vrouwen aan met hoeveel zelfvertrouwen ze een aantal situaties tegemoet traden en hoe ze met hun depressie omgingen; door veel te peinzen over hun problemen of door hier afleiding voor te zoeken. De sportende vrouwen hadden reeds na drie weken een duidelijk lagere depressiescore dan de vrouwen in de vergelijkingsgroep, een effect dat ook na negen weken aanhield. Ook peinsden ze minder over hun problemen, omdat ze sneller en meer afleiding zochten, en beschikten ze over meer zelfvertrouwen dan de groep niet-sportende vrouwen. Onderzoekster Lynette Craft heft hiervoor een verklaring. Volgens haar kregen de deelneemsters door het trainingsprogramma het gevoel zelf hun gezondheid onder controle te hebben, waardoor ze het gevoel hadden telkens nieuwe doelen te kunnen bereiken. Dit zou hun zelfvertrouwen hebben versterkt, hetgeen een positieve invloed heeft gehad op hun depressie.
Bron: Dagblad de Limburger