Spring naar de hoofdinhoud

Het is nooit te laat: een gezonde levensstijl kan je genezen van een hartkwaal

Het idee zal zeker niet met blijdschap door de geneeskunde worden ontvangen: het lichaam is een zelf-genezend systeem. Uit een nieuw onderzoek blijkt, dat zelfs mensen met hart-en vaatziekten hun gezondheid volledig kunnen terugkrijgen door verandering van levensstijl.

Dus, in plaats van een ziekte in stand te houden en medicijnen te gebruiken kunnen mensen hun toestand verbeteren door gezondere keuzes in hun leven te maken, zoals betere voeding en lichaamsbeweging.

Dit werd zichtbaar door een studie van meer dan 5.000 jongeren tussen 18 en 30 jaar die al tekenen van hart-en vaatziekten vertoonden, waaronder verdikking en kalkafzettingen van de hartslagaderen.

Onderzoekers van de Northwestern University Feinberg School of Medicine volgden de jongeren 20 jaar en ontdekten dat degenen met een gezondere levensstijl minder of zelfs geen symptomen meer vertoonden. Een ongezondere leefstijl daarentegen had de gezondheidstoestand nog verder verslechterd.

Slechts 10 procent van de mensen had vijf gezondere leefregels gebruikt: afvallen, regelmatig trainen, meer groenten en fruit eten, niet roken en maximaal een of twee glazen per dag wijn drinken. Hierdoor verdwenen de symptomen van de hart- en vaatziekte.
25 procent had ten minste één gezondere leefregel gebruikt; bij hen verergerden de symptomen.

“Dit is een positieve uitkomst! Het is nooit te laat, en je bent niet vervloekt”, zegt hoofdonderzoeker Bonnie Spring. “Het helpt twee mythen te doorbreken,” voegt ze eraan toe, “de eerste is dat het bijna onmogelijk zou zijn om het gedrag van patiënten te veranderen. De tweede mythe is : eens kapot, altijd kapot. Het is duidelijk: dat is onjuist. ”

Bron: Circulation, 2014; doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.113.005445

Beweging volstaat om vet te verminderen bij mensen met diabetes type 2

Mensen met diabetes type 2 verliezen vet wanneer ze wekelijks een aantal uur bewegen. Het vetverlies is echter niet gelijkmatig over het lichaam verdeeld, schrijven onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in het vaktijdschrift Radiology. De onderzoekers wilden weten of lichaamsbeweging volstaat om de hoeveelheid vet in het lichaam te verminderen. Daarom werd twaalf mensen met diabetes type 2 een bergexpeditie in het vooruitzicht gesteld. Zij trainden hiervoor wekelijks drie tot zes uur in een sportschool. De deelnemers, die gemiddeld 46 jaar waren, werd verzocht om hun eetpatroon niet aan te passen. Daar hielden zij zich aan, bleek uit een eetdagboek dat zij bijhielden.

Met MRI-scans werd de hoeveelheid vet in het lichaam van de deelnemers zes maanden gevolgd. “Mensen verloren door het trainen gemiddeld 5 procent van hun lichaamsgewicht.

De vermindering van de hoeveelheid vet was op sommige plekken veel groter” ,vertelt prof. Hildo Lamb van de afdeling Radiologie van het LUMC. De vetreductie was het grootst in de buik, lever en rond het hart. Terwijl de hartspier en een beenspier geen vetverlies lieten zien.

“Juist de vermindering van vet in de buik en lever is belangrijk, omdat dit vet geassocieerd is met hart- en vaatziekten. We zagen de leverfunctie van de deelnemers ook verbeteren. We hebben dit nu bij een kleine groep laten zien. In de toekomst hopen we in staat te zijn om te voorspellen welke strategie het beste is voor een patiënt: lichaamsbeweging, dieetverandering, medicatie, een operatie of een combinatie”, aldus Lamb.

Het onderzoek is verricht met steun van de Bas van de Goor Foundation. Ook in de oratie van Prof.dr. H.J. Lamb kunt u meer lezen over dit onderwerp: www.lumc.nl

Bewegen en sporten

Sport vergroot overlevingskansen

Wie na een eerste hartinfarct actief wordt en een sport gaat beoefenen verbetert zijn overlevingskansen. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit van Minneapolis. Zij volgden zeven jaar lang 406 mensen die voor de eerste maal een hartinfarct hadden gehad. Personen die daarna niet begonnen met bewegen, kregen veel vaker een tweede hartinfarct dan personen die wel sporten.

Bron: EFAA, Gezond & Vitaal

 


Meer informatie over hart- en vaatziekten

De Nederlandse Hartstichting geeft verschillende brochures uit, zoals Hoog cholesterol, Eten naar hartelust en Hoge bloeddruk.Deze brochureszijn gratis te bestellen via telefoonnummer 070-315 55 55 of www.hartstichting.nl. Ook kunt u daar terecht voor al uw vragen over hart- en vaatziekten.

Gouden regel: beweeg elke dag minimaal 30 minuten.

 

Sporten verlicht depressie

Hoewel de Trieste geschiedenis van sommige topsporters, zoals wielerheld Marco Pantani, anders doet vermoeden, wijst onderzoek er steeds vaker op dat sporten mensen minder depressief maakt. Een recente Amerikaanse studie toont aan dat het positieve effect van sporten op depressie voornamelijk te danken is aan een versterkt zelfvertrouwen. Bij dit onderzoek warden negen depressieve vrouwen onderworpen aan een trainingsprogramma van negen weken. Tijdens de training deden de vrouwen twee keer per week aan hardlopen en fietsen waarbij ze begeleiding kregen. Daarnaast werd er eenmaal per week thuis getraind met een aerobicvideo. Vervolgens warden de gegevens van de sportende vrouwen vergeleken met die van tien depressieve vrouwen die geen trainingsprogramma volgden. Op drie momenten tijdens het onderzoek warden de vrouwen gevraagd een vragenlijst in te vullen: aan het begin, na drie weken en aan het eind van het onderzoek (na negen weken). Met een van de vragenlijsten werd het verloop van de depressie in kaart gebracht. Op een andere vragenlijst gaven de vrouwen aan met hoeveel zelfvertrouwen ze een aantal situaties tegemoet traden en hoe ze met hun depressie omgingen; door veel te peinzen over hun problemen of door hier afleiding voor te zoeken. De sportende vrouwen hadden reeds na drie weken een duidelijk lagere depressiescore dan de vrouwen in de vergelijkingsgroep, een effect dat ook na negen weken aanhield. Ook peinsden ze minder over hun problemen, omdat ze sneller en meer afleiding zochten, en beschikten ze over meer zelfvertrouwen dan de groep niet-sportende vrouwen. Onderzoekster Lynette Craft heft hiervoor een verklaring. Volgens haar kregen de deelneemsters door het trainingsprogramma het gevoel zelf hun gezondheid onder controle te hebben, waardoor ze het gevoel hadden telkens nieuwe doelen te kunnen bereiken. Dit zou hun zelfvertrouwen hebben versterkt, hetgeen een positieve invloed heeft gehad op hun depressie.
Bron: Dagblad de Limburger

Bewegen

Sport vergroot overlevingskansen

Wie na een eerste hartinfarct actief wordt en een sport gaat beoefenen verbetert zijn overlevingskansen. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit van Minneapolis. Zij volgden zeven jaar lang 406 mensen die voor de eerste maal een hartinfarct hadden gehad. Personen die daarna niet begonnen met bewegen, kregen veel vaker een tweede hartinfarct dan personen die wel sporten.

Bron: EFAA, Gezond & Vitaal

 


Meer informatie over hart- en vaatziekten

De Nederlandse Hartstichting geeft verschillende brochures uit, zoals Hoog cholesterol, Eten naar hartelust en Hoge bloeddruk.Deze brochureszijn gratis te bestellen via telefoonnummer 070-315 55 55 of www.hartstichting.nl. Ook kunt u daar terecht voor al uw vragen over hart- en vaatziekten.

Gouden regel: beweeg elke dag minimaal 30 minuten.

 

Sporten verlicht depressie

Hoewel de Trieste geschiedenis van sommige topsporters, zoals wielerheld Marco Pantani, anders doet vermoeden, wijst onderzoek er steeds vaker op dat sporten mensen minder depressief maakt. Een recente Amerikaanse studie toont aan dat het positieve effect van sporten op depressie voornamelijk te danken is aan een versterkt zelfvertrouwen. Bij dit onderzoek warden negen depressieve vrouwen onderworpen aan een trainingsprogramma van negen weken. Tijdens de training deden de vrouwen twee keer per week aan hardlopen en fietsen waarbij ze begeleiding kregen. Daarnaast werd er eenmaal per week thuis getraind met een aerobicvideo. Vervolgens warden de gegevens van de sportende vrouwen vergeleken met die van tien depressieve vrouwen die geen trainingsprogramma volgden. Op drie momenten tijdens het onderzoek warden de vrouwen gevraagd een vragenlijst in te vullen: aan het begin, na drie weken en aan het eind van het onderzoek (na negen weken). Met een van de vragenlijsten werd het verloop van de depressie in kaart gebracht. Op een andere vragenlijst gaven de vrouwen aan met hoeveel zelfvertrouwen ze een aantal situaties tegemoet traden en hoe ze met hun depressie omgingen; door veel te peinzen over hun problemen of door hier afleiding voor te zoeken. De sportende vrouwen hadden reeds na drie weken een duidelijk lagere depressiescore dan de vrouwen in de vergelijkingsgroep, een effect dat ook na negen weken aanhield. Ook peinsden ze minder over hun problemen, omdat ze sneller en meer afleiding zochten, en beschikten ze over meer zelfvertrouwen dan de groep niet-sportende vrouwen. Onderzoekster Lynette Craft heft hiervoor een verklaring. Volgens haar kregen de deelneemsters door het trainingsprogramma het gevoel zelf hun gezondheid onder controle te hebben, waardoor ze het gevoel hadden telkens nieuwe doelen te kunnen bereiken. Dit zou hun zelfvertrouwen hebben versterkt, hetgeen een positieve invloed heeft gehad op hun depressie.
Bron: Dagblad de Limburger