< terug naar de COPD informatie pagina.

De COPD Controle Test bestaat uit 10 vragen. Bij iedere vraag zijn er 7 antwoordmogelijkheden :

nooit
zelden
af en toe
regelmatig
heel vaak
meestal
altijd

Hoe vaak voelde u zich in de afgelopen week

1. kortademig in rust?

2. kortademig gedurende lichamelijke inspanning?

3. angstig/bezorgd voor de volgende benauwdheidsaanval?

4. neerslachtig vanwege uw ademhalingsproblemen?

In de afgelopen week hoe vaak heeft u

5. gehoest?

6. slijm opgehoest?

In welke mate voelde u zich in de afgelopen week beperkt door uw ademhalingsproblemen bij het uitvoeren van

7. zware lichamelijke activiteiten (trap lopen, haasten, sporten)?

8. matige lichamelijke activiteiten (wandelen, huishoudelijk werk, boodschappen doen)?

9. dagelijkse activiteiten (zelf aankleden, wassen)?

10. sociale activiteiten (praten, omgaan met kinderen, vrienden/familie bezoeken)?
Berekening van de score

Bij iedere vraag zijn er 7 antwoordmogelijkheden die met de volgende punten corresponderen:

nooit = 0 punten
zelden = 1 punt
af en toe = 2 punten
regelmatig = 3 punten
heel vaak = 4 punten
meestal = 5 punten
altijd = 6 punten

Om de totaalscore te berekenen worden de punten bij ieder antwoord op vraag 1 t/m 10 opgeteld en vervolgens door 10 gedeeld. De totaalscore komt dan uit op een getal tussen 0 (= heel goed) en 6 (= uiterst slecht).

In de praktijk hebben veel mensen met COPD een totaalscore tussen de 1 en 4. De score hangt uiteraard mede af van de ernst van de ziekte. Indien u vragen heeft naar aanleiding van de uitslag van deze test, dan kunt u deze bespreken met uw behandelend arts.

Het is belangrijk de test na 2 tot 4 weken nog eens te doen om een indruk te krijgen van de verbetering of verslechtering van uw gezondheidstoestand. Een verbetering van 0,4 punten op de totaalscore is een verbetering die goed merkbaar is.

Naast de totaalscore kunt u met de COPD test ook inzicht krijgen in uw score op verschillende aspecten van de ziekte COPD. Deze scores kunnen een heel waardevolle leidraad zijn waar u aan kunt werken om weer beter te worden.

COPD in detail

Klachten (in hoeverre iemand last heeft van de klachten die gerelateerd zijn aan COPD).
De score op dit onderdeel wordt berekend door de scores van de antwoorden op vraag 1 – 2 – 5 – 6 op te tellen en vervolgens door 4 te delen.

Emoties (in hoeverre iemand emotioneel last heeft van zijn of haar COPD).
De score op dit onderdeel wordt berekend door de scores van de antwoorden op vraag 3 – 4 op te tellen en vervolgens door 2 te delen.

Conditie (in hoeverre iemand fysiek belemmerd wordt door zijn of haar COPD).
De score op dit onderdeel wordt berekend door de scores van de antwoorden op vraag 7 – 8 – 9 – 10 op te tellen en vervolgens door 4 te delen.
Referenties:

1. Van der Molen T, Willemse BWM, Schokker S, et al. Development, validity and responsiveness of the Clinical COPD Questionnaire Health Qual Life Outcomes. 2003;1(1):13.
2. www.ccq.nl

< terug naar de COPD informatie pagina.