Fysiotherapie Hagen is in 1999 opgezet en sinds 2004 gevestigd aan de Haareweg in Doetinchem.

In onze praktijk zien wij fysiotherapie als meer dan het behandelen van lokale symptomen. De klachten waarmee mensen komen hebben vrijwel altijd een achterliggende reden. Wij zien het als een puzzel de oorzaak te zoeken, waar mogelijk te behandelen en anders gerichte adviezen te geven of door te sturen.

Een behandeling of begeleiding kan alleen succesvol zijn, als de behandelaar oog heeft voor de patiënt als geheel en samenwerkt met de patiënt. De behandelaar schept voorwaarden voor veranderprocessen, de patiënt past deze toe in het dagelijks leven. De patiënt neemt signalen waar, probeert hierop de reageren en geeft dit door aan de behandelaar. De behandelaar probeert dit te vertalen naar een voor de patiënt begrijpelijke en aanvaardbare totaalbeeld. Hierop kunnen doelen of methoden worden aangepast. 

Een belangrijk aangrijpingspunt voor de behandelingen is de kennis van de patiënt over de klachten, het ontstaan, het herstel en de eigen inbreng hierin, gerelateerd aan signalen van het lichaam, houding en gedrag. Via het principe “voelen, weten en reageren” kan dit leiden tot houdings- en gedragsveranderingen, die klachten doen verminderen of verdwijnen, maar ook in de toekomst kunnen voorkómen. De patiënt wordt weer baas over eigen lichaam en leven.

In onze praktijk hebben wij ervoor gekozen de mens centraal te stellen. De patiënt komt niet voor niets met een vraag. Die wil hij/zij beantwoord hebben. Aandacht voor de hulpvraag, maar vooral voor de mens als geheel, leidt tot goede, gerichte zorg, korte interventies, onafhankelijkheid en een hoge klanttevredenheid. Wij merken een grotere verbondenheid met de mensen, staan veel meer in de samenleving en krijgen daar arbeidsvreugde voor terug.