De informatie op deze website en andere informatie die we digitaal aanbieden (zoals e-mails) is met zorg samengesteld door Fysio Hagen. We streven naar informatie die zo actueel en correct mogelijk is en dat zo te houden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Gebruikers van onze website kunnen aan de geboden informatie geen rechten ontlenen. Fysio Hagen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die op welke manier dan ook ontstaan is door het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten van de informatie liggen bij Fysio Hagen of haar licentiegevers, die toestemming hebben gegeven aan Fysio Hagen om (beeld)materiaal beschikbaar te stellen. Niets mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fysio Hagen, op welke wijze dan ook, gebruikt, vermenigvuldigd, gekopieerd, gedownload of opgeslagen worden.

Links naar andere partijen
Op deze website kunnen externe links voorkomen. Deze zijn geplaatst om extra informatie over bepaalde onderwerpen te vinden. Fysio Hagen is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die bezoekers ondervinden door het gebruik van deze links.