ClaudicatioNet

Wat kunnen we aan de klachten doen ? – Looptraining onder supervisie.

Patienten met een actieve leefstijl en zij die, ondanks de klachten, een actieve leefstijl behouden en die in staat zijn “door de pijn heen te lopen” gaan op een goede wijze om met hun klachten.
Patiënten die door de klachten minder gaan bewegen,het lopen gaan vermijden of stoppen met lopen zodra de klachten optreden,gaan op een onjuiste manier om met de klachten.
Rust is ( op langere termijn ) geen goede manier om de klachten te verminderen!
Looptraining is de meest effectieve manier om de klacht te verbeteren of om erger te voorkomen. Onderzoek heeft aangetoond,dat looptraining leidt tot toename van de pijnvrije en maximale loopafstand.

Wat is de meest effectieve manier van training ?

Training is het meest effectief als deze minimaal 3 keer per week wordt uitgevoerd, gedurende ten minste 30 minuten achtereen. D.w.z.dat je tijdens de training niet moet stoppen met lopen,omdat dan het effect duidelijk afneemt. Blijf daarom bij wachten voor oversteken van de weg even op de plaats lopen of loop even evenwijdig aan de weg. Blijf in ieder geval in beweging!
Training is het meest effectief als deze gedurende 6 maanden wordt volgehouden en wordt uitgevoerd tot bijna de maximale pijn.
Begeleide looptrainingsprogramma’s door uw fysiotherapeut geven een beter resultaat dan niet-begeleide programma’s.

Wat kan de fysiotherapeut doen voor patiënten met etalagebenen ?

Ten behoeve van de begeleiding / training van patiënten met etalagebenen heeft het KNGF ( de beroepsgroep van fysiotherapeuten ) een richtlijn opgesteld. Deze richtlijn is opgesteld naar aanleiding van wetenschappelijke onderzoeken op dit gebied en in samenwerking met de Landelijke Huisartsen Vereniging ( LHV ).
Van alle fysiotherapeuten wordt verwacht dat ze deze richtlijnen toepassen,zodat er van uitgegaan kan worden dat de behandeling de optimale kwaliteit bevat! (Vraag uw fysiotherapeut ernaar!)
Na een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek wordt een looptest afgenomen, waarmee de maximale loopafstand wordt gemeten.Aan de hand van de bevindingen worden de individuele behandeldoelen vastgesteld.

Behandeldoelen kunnen zijn :

Vergroten van de loopafstand
Verhogen van de pijntolerantie / leren “door de pijn heen te lopen ”
Verminderen van angst voor de pijn
Verbeteren van het looppatroon
Ontwikkelen van een actieve leefstijl
Verbeteren van specifieke vaardigheden
Geven van informatie en voorlichting
De fysiotherapeut heeft gestandaardiseerde hulpmiddelen om tijdens en na de behandelperiode te bepalen in hoeverre de behandeldoelen zijn verbeterd of bereikt.

Nazorg

Natuurlijk is het gewenst of zelfs noodzakelijk om na de behandelperiode aktief te blijven en de gezonde leefgewoonten te blijven voortzetten. Bewegen en vooral lopen maakt hiervan een belangrijk onderdeel uit. Gezond eten, drinken en zeker ook niet-roken zijn voorwaarden voor verbetering van de toestand van de bloedvaten. Al deze factoren samen helpen u letterlijk weer op weg!

Tijdens of na de behandeling is het zinvol u aan te sluiten bij een vereniging of oefengroep, waardoor het voor u gemakkelijker is uw gezondheid op peil te houden of verder te verbeteren.
Denk hierbij aan : Sportief Wandelen / Corefit / Hart in Beweging / trainingsgroep bij uw fysiotherapeut / enz.
Lopen is niet altijd even leuk,vooral als het erg slecht weer is.Een alternatief voor die dag kan dan zijn om in huis de looptraining uit te voeren door “op de plaats “te lopen.Om te zorgen dat dit niet saai is kunt u dit b.v. uitvoeren voor de televisie.Doe ook mee met b.v. Nederland in Beweging!
Als u aan het lopen bent en u komt een bekende tegen,ga dan niet stilstaan. U bent tenslotte aan het trainen!!Door te stoppen wordt het effect van deze training sterk verminderd.Geef aan uw kennis aan dat u aan het trainen bent en nodig hem/haar eventueel uit met u mee te lopen.
Pijn tijdens het lopen heeft geen schadelijke gevolgen.Als het mogelijk is probeer dan “door de pijn heen te lopen “.
Het is bekend dat er tijdens het lopen een “gloeiend “gevoel in de voeten kan ontstaan.Dit is een teken dat er op dat moment een versterkte doorbloeding in de onderbenen en voeten is en dat is toch het doel dat wordt nagestreefd!

Heeft u vragen, dan kunt u daarmee altijd terecht bij uw fysiotherapeut. Blijf nooit zitten met een vraag of probleem!!!

Het volgen van een training of behandeling bij uw fysiotherapeut is geen vervanging van uw behandeling bij uw huisarts of specialist. Sterker nog:zij dienen altijd op de hoogte te zijn van uw deelname aan een trainingsprogramma! Ook deze beroepsgroepen hebben richtlijnen voor behandeling van claudicatio intermittens. Samenwerking van huisarts,specialist en fysiotherapeut is belangrijk om voor u als patiënt de grootste kwaliteit van zorg te krijgen.
Bent u reeds in behandeling bij de huisarts of specialist wegens elalagebenen en u bent niet bij de fysiotherapeut in training:vraag uw huisarts of specialist of training verbetering van uw klacht kan geven!