Op 1 juli jl. is de wet incassokosten (WIK) in werking getreden, waarbij de incassokosten herinnering wettelijk geregeld worden. De nieuwe WIK is van toepassing op alle geldvorderingen op met name consumenten die na 1 juli 2012 opeisbaar zijn. De consument is een natuurlijk persoon, die niet handelt in uitoefening van een bedrijf of beroep.

Voor consumenten geldt de nieuw WIK als dwingend recht. Bij uitblijven van betaling, zijn  incassokosten verschuldigd, die worden vastgesteld conform de wettelijke staffel. Hogere kosten of andere kosten dan de incassokosten zijn niet toegestaan.

De nieuwe regeling zorgt in de praktijk voor de nodige veranderingen. Indien u in verzuim raakt, kunnen u volgens de WIK incassokosten in rekening gebracht worden. U krijgt wel altijd eerst minimaal één kosteloze aanmaning (de herinneringsbrief). In de aanmaning vindt u gegevens, die aan de nieuwe wettelijke richtlijnen voldoen:

  • U krijgt nog 14 dagen de tijd om alsnog kosteloos te betalen.
  • De incassokosten die in rekening gebracht worden bij niet betalen worden vermeld. Dit bedrag komt overeen met de maximale incassovergoeding conform de wetgeving,vermeerderd met het btw-percentage (21% in 2013).
  • Indien betaling uitblijft, worden de incassokosten en (contractuele) rente in rekening gebracht.

Overzicht incassokosten volgens de WIK. Deze worden effectief per 1 juli 2012 voor vorderingen op consumenten die na deze datum in verzuim geraakt zijn.

Over de eerste € 2.500 15% (met een minimum van € 40)
Over de volgende € 2.500 10%
Over de volgende € 5.000 5%
Over de volgende € 190.000 1%
Boven de € 200.000 0,5% (met een maximum van € 6.775)

Bovenstaande incassokosten worden verhoogd met 21% btw.