Op 1 april 1996 is de Kwaliteitswet zorginstellingen in werking getreden. De wet beoogt te realiseren dat (zorg)instellingen verantwoorde zorg aanbieden. De zorg dient ‘doelmatig, doeltreffend en patiëntgericht’ te zijn.
De wet geeft aan dat instellingen daartoe hun organisatie goed dienen te structureren en vraagt om een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. Eén van de verplichtingen die hier uit voortvloeit is dat (grote) zorgverleningsinstellingen met ingang van 1997 elk jaar een kwaliteitsverslag maken. De wetgever vraagt hiermee de zorgverleningsinstelling inzicht te geven in de wijze waarop kwaliteit in het dagelijks handelen is ingebed. Dit geldt niet voor onze (kleine) praktijk, maar we zetten jaarlijks wel op een rijtje wat er zoal speelt in de zorg, welke problemen wij tegen komen en hoe wij als praktijk werken.

Als u het jaarverslag wilt lezen, kunt u ons een verzoek sturen via info@fysiotherapiehagen.nl .Houd er wel rekening mee, dat wij hiervoor tijd vrijmaken. Tijd (en eventuele andere kosten) wordt in rekening gebracht.