De betalingsvoorwaarden kunt u hier vinden.

Verwijzing, Aanmelden, In-Take, Begin behandeling

U kunt zonder verwijzing bij ons terecht. De verwijzing door uw huisarts bestaat ook nog steeds.

1. Na aanmelding wordt er zo mogelijk direct een afspraak gemaakt. Indien dit niet mogelijk is kunt u de volgende dag telefonisch een afspraak maken. Laat altijd een juist telefoonnummer achter.

2. Controleer voor aanvang van uw eerste bezoek aan de fysiotherapeut of, en op welke wijze u aanvullend bent verzekerd. Als u aanvullend verzekerd bent komt u meestal in aanmerking voor vergoeding. Vanuit de basisverzekering worden veelal alleen de behandeling van zogenaamde chronische aandoeningen vergoed. Er zijn veel verschillende vergoedingsvormen. U bent zelf verantwoordelijk voor het melden en in de gaten houden van het aantal te vergoeden behandelingen door uw verzekering. U kunt uw verzekeringsgegevens nakijken op uw polisblad met de aanvullende voorwaarden of deze opvragen bij uw verzekeraar.

3. Wanneer u voor een eerste afspraak met de fysiotherapeut naar de fysiotherapie praktijk komt kunt u, zonder u te melden, plaatsnemen in de wachtruimte. De behandelend fysiotherapeut haalt u daar op.

4. Zorg dat u op tijd bent voor uw afspraak. Er wordt voor u tijd gereserveerd.

5. De fysiotherapeut zal voordat hij/zij de behandeling begint samen met u een aantal zaken op een rij zetten om zo goed mogelijk inzicht in uw klachten te krijgen.

6. Na het fysiotherapeutisch onderzoek wordt samen met u een behandelplan opgesteld waarin de doelen en de aard van de behandeling worden vastgelegd.

7.Alleen met uw toestemming, vindt er overleg plaats tussen huisarts en fysiotherapeut.

8. Wij zijn vanuit de contracten met zorgverzekeraars verplicht het hele jaar door anonieme gegevens van alle behandelingen door te geven aan een onderzoeksbureau. De zorgverzekeraars willen de verwerkte data om te gebruiken in hun kwaliteits- en inkoopbeleid. In de praktijk wordt er een behandelgemiddelde mee bepaald, waarmee de fysiotherapeut afgezet wordt tegen een landelijk gemiddelde. Een hoger behandelgemiddelde dan het landelijke leidt tot maatregelen, een lager niet. Alleen met uw toestemming worden uw gegevens meegezonden.

Afzeggen

Omdat er voor u tijd wordt gereserveerd vragen wij u, wanneer u een afspraak moet afzeggen, dit dan minimaal 24 uur van te voren doen, zodat wij deze tijd voor een andere patiënt kunnen afspreken. U kunt bellen met (0314) 39 22 91 of een email sturen naar info@fysiotherapiehagen.nl

Ook in het weekend kunt u via dit telefoonnummer uw afspraak voor maandag afbellen. Laat u eventueel een bericht achter op het antwoordapparaat.

Afspraken, die niet op tijd zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.

Gebruik praktijkruimte

1. Wilt u, vanuit hygiënisch oogpunt, bij ieder bezoek aan de praktijk een eigen handdoek mee nemen ?

2. U wordt verzocht, tijdens het oefenen gemakkelijk zittende kleding, bij voorkeur sportkleding en schone (sport)schoenen te dragen.

3. Deelname aan een training of beweegprogramma geschiedt op eigen risico.

4. De praktijk is nimmer verantwoordelijk voor de eigendommen van de patiënt/cliënt.

5. Wilt u bij het parkeren van uw auto / fiets/scootmobiel rekening houden met mensen die slecht ter been zijn en dit zodanig doen dat iedereen ongestoord de praktijk in/uit kan komen ? Dus niet voor de ingang neerzetten.

6. Als u in de wachtkamer lectuur leest, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat?

7. De praktijk beschikt over een klachtenprocedure; op verzoek kunt u deze krijgen van uw fysiotherapeut. Tevens is uw privacy gewaarborgd m.b.t. de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens.

8. Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie, etc.) op te volgen