Doe de COPD test hier

Inleiding
Bij COPD zijn de luchtwegen vernauwd door een ontsteking en bij een ernstige vorm zijn de longen beschadigd. Roken is vaak de belangrijkste oorzaak van deze beschadiging. Chronische bronchitis komt alleen voor bij volwassenen. Wanneer kinderen ‘bronchitis’ hebben, komt dat meestal door een virusinfectie.
In Nederland heeft 2% van alle mensen de diagnose COPD. In 2020 wordt verwacht dat 3% van de Nederlanders COPD heeft. In werkelijkheid heeft waarschijnlijk 100-200 van elke 1000 mensen (10-20%) COPD. De ziekte komt vooral veel voor bij ouderen (17% van de mensen boven de 80 jaar heeft COPD).

Waarom beweging?
Een actieve levensstijl is voor iedereen gezond. Een half uur lichaamsbeweging per dag zorgt al voor een betere lichamelijke en geestelijke conditie. Zo heeft beweging een gunstig effect op:

• de bloeddruk;
• longventilatie;
• uithoudingsvermogen;
• de botdichtheid (stevige botten);
• het lichaamsgewicht;
• het risico op hart- en vaatziekten;

Bewegen vergroot de kans op een gezond en lang leven voor iemand die al COPD heeft. Vooral als u samen met andere beweegt, zult u zich prettiger voelen. Want bewegen is niet alleen goed voor uw lijf, u voelt zich fitter, u krijgt er positieve energie van, u zit lekkerder in uw vel en het is nog gezellig ook.

Lichaambeweging hoeft geen topsport te zijn. Een actieve leefstijl is een onderdeel van het normale leven. Lichamelijke inspanning heeft dezelfde positieve effecten bij mensen met COPD als bij mensen zonder handicap of ziekte.

Voor wie is COPD Aktief ?
Mensen met COPD, die langdurig (meer dan 12 weken) en/of chronische recidiverend klachten ondervinden en hierdoor beperkt worden in hun ADL en/of hierdoor participatieproblemen ondervinden.

Wat is COPD Aktief ?
COPD Aktief is een fysiotherapeutisch zorgprogramma, dat op een leuke manier uitnodigt weer in beweging te komen, zodat de dagelijke bezigheden weer mogelijk worden en blijven. De trainingen vinden plaats in de fysiotherapiepraktijk en in de thuissituatie (huiswerksessie).

Opzet van COPD Aktief
In het COPD-Aktief programma is gekozen voor een trainingsperiode van in totaal 4 maanden. Voor deze duur is gekozen omdat met COPD-Aktief niet alleen wordt gestreefd naar een verbetering van de fysieke capaciteit en pijn, maar ook naar gedragsverandering van de deelnemer zodat mensen effectiever leren omgaan met diabetes.

Aanmelding
Aanmelding verloopt via een verwijzing van de huisarts/praktijkondersteuner, specialist of longverpleegkundige. De deelnemer kan zich ook rechtstreeks aanmelden zonder verwijzing. Wel moet er door een arts of specialist de diagnose COPD vastgesteld zijn.

Vergoeding COPD Aktief
Als u een aanvullende verzekering heeft kan u in aanmerking komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

COPD Fit
Als u na de eerste 4 maanden door wilt gaan, bieden wij uw een vervolgprogramma aan in de vertrouwde omgeving van onze praktijk. Hiervoor vragen wij u een kleine maandelijkse vergoeding.