De Diabetes test kan u op de site van het diabetesfonds doen:

Voor wie is Diabetes Aktief ?
Mensen met Diabetes type II, die langdurig (meer dan 12 weken) en/of chronische recidiverend klachten ondervinden en hierdoor beperkt worden in hun ADL en/of hierdoor participatieproblemen ondervinden.

Wat is Diabetes Aktief ?
Diabetes Aktief is een fysiotherapeutisch zorgprogramma, dat op een leuke manier uitnodigt weer in beweging te komen, zodat de dagelijke bezigheden weer mogelijk worden en blijven. De trainingen vinden plaats in de fysiotherapiepraktijk en in de thuissituatie (huiswerksessie).

Opzet van Diabetes Aktief

In het Diabetes-Aktief programma is gekozen voor een trainingsperiode van in totaal 4 maanden. Voor deze duur is gekozen omdat met Diabetes-Fit niet alleen wordt gestreefd naar een verbetering van de fysieke capaciteit en pijn, maar ook naar gedragsverandering van de deelnemer zodat mensen effectiever leren omgaan met diabetes.

Aanmelding

Aanmelding verloopt via een verwijzing van de huisarts/praktijkondersteuner, specialist of diabetesverpleegkundige.

U kunt zich natuurlijk ook rechtstreeks aanmelden zonder verwijzing. Wel moet er door een arts of specialist de diagnose diabetes vastgesteld zijn.

Bel ons op nummer 39 22 91 , mail via info@fysiotherapiehagen.nl  of kom even langs.

Vergoeding Diabetes Aktief
Als u een aanvullende verzekering heeft kan u in aanmerking komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

Diabetes Fit

Als u na de eerste 4 maanden door wilt gaan, bieden wij u een vervolgprogramma aan in de vertrouwde omgeving van onze praktijk. Hiervoor vragen wij u een kleine maandelijkse vergoeding.