In de Volkskrant van 31 januari 2020 heeft de voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland André Rouvoet zijn ware aard laten zien en weer geprobeerd stemming te maken in het voordeel van de zorgverzekeraars. Hij vertelt niet de waarheid, verdraait feiten en beschuldigt fysiotherapeuten van uitspraken die niet op feiten gebaseerd zijn.

De voorzitter van het KNGF, Guido van Woerkom, heeft hem daar op aangesproken. Ook Rouvoet weet goed dat de capaciteit in de fysiotherapie -het aanbod- in evenwicht is met de vraag van patiënten. Daar wordt al jaren onderzoek naar gedaan (Nivel 2018) en de resultaten worden ook steevast met Zorgverzekeraars Nederland gedeeld. Rouvoet weet dus ook heel goed dat er niet teveel fysiotherapeuten zijn en dat er in het licht van de vergrijzing zelfs te weinig zullen zijn in de nabije toekomst.

Rouvoet beweert ook dat de meeste administratieve lastendruk wordt veroorzaakt door de beroepsgroep zelf. Dat is niet waar. Fysiotherapeuten worden elk jaar geconfronteerd met tientallen pagina’s tellende contracten van elf zorgverzekeraars. Die contracten verschillen per zorgverzekeraar. Er staan telkens weer andere eisen en voorwaarden in, zoals vragenlijsten, behandelgemiddelden, machtigingen en declaratievoorwaarden. Fysiotherapeuten moeten aan die wirwar van regeltjes voldoen om een contract te kunnen krijgen. De zogenoemde “protocollen” vanuit de beroepsgroep zien vooral op de kwaliteit van de zorg en zorgverlening, in het belang van de patiënt. Daarbij komt dat dit jaar onze richtlijn dossiervoering juist is vereenvoudigd. Rouvoet weet dat allemaal. Het is netjes gezegd teleurstellend en ook onverantwoord dat hij dat niet noemt en doet alsof de administratieve lastendruk niet wordt veroorzaakt door de zorgverzekeraars.

In hetzelfde interview spreekt Rouvoet van ‘beeldvorming’ en ‘sentimenten’ waar het gaat over de structureel te lage tarieven die zorgverzekeraars voor fysiotherapie bieden. Dit zijn natuurlijk onbehoorlijke insinuaties. Zorgverzekeraars en dus ook Rouvoet weten heel goed dat de tarieven in de fysiotherapie al meer dan 10 jaar niet verhoogd zijn. De bezwaren van fysiotherapeuten zijn dus ook terecht en gebaseerd op feiten. Het is niet voor niks dat er al jaren wordt gevraagd het tarief per 2021 te repareren. De zorgverzekeraars en de minister onderhandelen niet of niet eerlijk en schuiven onafhankelijk onderzoek naar de kostprijs van fysiotherapie (april 2017) al jaren ter zijde.