Skip to main content

Situatie in fysiotherapie is onhoudbaar

KNGF-voorzitter Guido van Woerkom uit zijn grote zorgen over de onhoudbare situatie in de fysiotherapie, in een brief die hij gisteren verstuurde aan zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit en de minister van VWS.

In de brief stelt Van Woerkom dat ‘de rek er al lang uit is’. Hij roept zorgverzekeraars op nú te investeren in fysiotherapie. Met de huidige inflatiecijfers is de situatie niet langer houdbaar.

‘De situatie in de fysiotherapie is echt nijpend. We voeren constructieve gesprekken met alle partijen om ervoor te zorgen dat fysiotherapie beter toegankelijk wordt vanuit de basisverzekering voor iedereen die deze zorg nodig heeft. Het draagvlak daarvoor groeit, door de belangrijke bijdrage die fysiotherapie kan leveren om passende zorg te leveren.

Tegelijkertijd verlaten fysiotherapeuten gemiddeld al na 11 jaar het vak en jonge starters vaak zelfs al na 3 jaar. Hierdoor ontstaan tekorten aan personeel, met een gigantische werkdruk bij fysiotherapiepraktijken als gevolg.

Een goede cao voor eerstelijnspraktijken is vooralsnog niet haalbaar en betaalbaar gebleken. Op dit moment vergoeden zorgverzekeraars rond de 30 euro per behandeling, terwijl uit onderzoek blijkt dat de normatieve kostprijs voor een behandeling ruim 40 euro is. En dan is  de huidige torenhoge inflatie daar nog niet bij gerekend.’

Van Woerkom roept zorgverzekeraars daarom op om te investeren in fysiotherapie. ‘Als ze dat niet doen, dan wordt de situatie onhoudbaar en komt passende zorg voor patiënten in het geding’, aldus Van Woerkom.

Rouvoet (ZN) aanmatigend

In de Volkskrant van 31 januari 2020 heeft de voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland André Rouvoet zijn ware aard laten zien en weer geprobeerd stemming te maken in het voordeel van de zorgverzekeraars. Hij vertelt niet de waarheid, verdraait feiten en beschuldigt fysiotherapeuten van uitspraken die niet op feiten gebaseerd zijn.

De voorzitter van het KNGF, Guido van Woerkom, heeft hem daar op aangesproken. Ook Rouvoet weet goed dat de capaciteit in de fysiotherapie -het aanbod- in evenwicht is met de vraag van patiënten. Daar wordt al jaren onderzoek naar gedaan (Nivel 2018) en de resultaten worden ook steevast met Zorgverzekeraars Nederland gedeeld. Rouvoet weet dus ook heel goed dat er niet teveel fysiotherapeuten zijn en dat er in het licht van de vergrijzing zelfs te weinig zullen zijn in de nabije toekomst.

Rouvoet beweert ook dat de meeste administratieve lastendruk wordt veroorzaakt door de beroepsgroep zelf. Dat is niet waar. Fysiotherapeuten worden elk jaar geconfronteerd met tientallen pagina’s tellende contracten van elf zorgverzekeraars. Die contracten verschillen per zorgverzekeraar. Er staan telkens weer andere eisen en voorwaarden in, zoals vragenlijsten, behandelgemiddelden, machtigingen en declaratievoorwaarden. Fysiotherapeuten moeten aan die wirwar van regeltjes voldoen om een contract te kunnen krijgen. De zogenoemde “protocollen” vanuit de beroepsgroep zien vooral op de kwaliteit van de zorg en zorgverlening, in het belang van de patiënt. Daarbij komt dat dit jaar onze richtlijn dossiervoering juist is vereenvoudigd. Rouvoet weet dat allemaal. Het is netjes gezegd teleurstellend en ook onverantwoord dat hij dat niet noemt en doet alsof de administratieve lastendruk niet wordt veroorzaakt door de zorgverzekeraars.

In hetzelfde interview spreekt Rouvoet van ‘beeldvorming’ en ‘sentimenten’ waar het gaat over de structureel te lage tarieven die zorgverzekeraars voor fysiotherapie bieden. Dit zijn natuurlijk onbehoorlijke insinuaties. Zorgverzekeraars en dus ook Rouvoet weten heel goed dat de tarieven in de fysiotherapie al meer dan 10 jaar niet verhoogd zijn. De bezwaren van fysiotherapeuten zijn dus ook terecht en gebaseerd op feiten. Het is niet voor niks dat er al jaren wordt gevraagd het tarief per 2021 te repareren. De zorgverzekeraars en de minister onderhandelen niet of niet eerlijk en schuiven onafhankelijk onderzoek naar de kostprijs van fysiotherapie (april 2017) al jaren ter zijde.