VISIE, ONS DOEL

In een samenleving wonen en werken, waar wij mensen helpen gezond te leven, te herstellen van klachten en gezond te blijven, in goed vertrouwen en respect samenwerken met alle partijen in de zorg die het beste voor hebben met de zorg en de mensen in het belang van de samenleving en voor een tarief dat recht doet aan ons opleidingsniveau, kennis, ervaring en kunde.

Zorg moet menselijk zijn.

De zorg is steeds minder menselijk aan het worden; managers geven getallen en (vooral) geld voorrang. En dat vaak ook nog eens ten kosten van anderen en de zorg. Wij werken voor en met mensen, wij willen dat zorg menselijk blijft. We willen graag midden in de samenleving staan, iedereen moet met zijn of haar vraag bij ons kunnen binnenlopen. Een samenleving bestaat alleen doordat we het allemaal samen doen. Iedereen heeft een belangrijke functie in de samenleving. Ook wij dragen ons steentje bij aan het geheel.

Puzzelen

Mensen zijn prachtige wezens, ongelofelijk mooi georganiseerd en toch kan er iets niet goed gaan. De klacht kan zich lichamelijk  uiten, de mens bestaat echter uit meer dan een lichaam. Alle hulpvragen zijn voor ons belangrijk; je komt niet voor niets. We willen samen de hulpvraag beantwoorden, stellen daarvoor onze kennis en kunde ter beschikking. Wij willen graag de mens als geheel leren kennen, want alleen dan kan je invloed uitoefenen op klachten. Dat is mensenwerk. Die puzzel is de kern van ons prachtige werk.

Behandeling en kwaliteit

We willen zorg aanbieden die de mensen nodig hebben om (weer) een gezond leven te kunnen (blijven) leiden. We werken voornamelijk in op en aan het bewegingsapparaat, maar zien de mens als méér dan dat en willen ook daar voorlichting en advies over geven. Een behandeling is kwalitatief goed, als deze aansluit bij de beleving van de patiënt en de hulpvraag, er een klik is, de mensen zich gehoord voelen, kunnen meedenken en er wat mee kunnen in hun eigen leven/bezigheden. Zorg is informatie uitwisselen, wij willen het samen doen. We leren van elkaar.

Wij willen af van het produceren van cijfertjes en benchmarks en de behandeling niet tot eenheidsworst maken. Dit maakt de zorg niet beter en het zijn geen wensen van de patiënten.

Zorgsysteem

Het huidige systeem is ziek. Ongezond gedrag leidt tot (chronische) klachten en dan krijg je alle zorg vergoed; gezond gedrag wordt weggezet als luxe en daar betaal je de hoofdprijs voor. Dit moet veranderen. We willen inzetten op gezond gedrag en dat belonen. Dat zal eerst meer tijd (en dus meer geld) kosten, maar levert op de lange termijn een gezonde samenleving op. En een gezond zorgsysteem.

We willen het marktsysteem uit de zorg. Nu is geld verdienen belangrijker dan zorg leveren. Het aantal lagen managers tussen patiënt en ‘kostenvergoeder’ is onverantwoord groot, kost een vermogen en komt de zorg niet ten goede. Het verdienmodel maakt de zorg juist ziek. We willen mensen die zorg leveren, geen managers die alleen maar geld kosten. Mensen die in de zorg werken verdienen een vergoeding die recht doet aan hun opleiding, kennis, ervaring, kunde en inzet.

We willen weer met vertrouwen werken. Het wantrouwen is heden ten dage zo groot, dat dit zorgt voor machtsmisbruik en samenwerking in de zorg rondom de patiënt volledig in de weg staat.

We willen dat overheden en verzekeraars hun verantwoordelijkheid nemen het zorgsysteem aan te passen, zodat perverse prikkels als belonen van ongezond gedrag, inkopen van dure zorg die toch niemand mag gebruiken en topsalarissen van premiegeld uitgebannen worden. De samenleving zelf zou af moeten van een ‘pilletje tegen elke pijntje’, leren vertrouwen op je eigen intuïtie, leren hoe je lichaam werkt en hoe je zelf iets kan doen aan klachten.

MISSIE, WAAR WE VOOR STAAN

Fysiotherapie Hagen biedt de best mogelijke zorg voor patiënten door de mens te horen, de mens als een (uniek) geheel van lichaam, geest en omgeving te zien en de mens te helpen zich (weer) met plezier vrij in de eigen leefomgeving te kunnen bewegen. Wij behandelen zoals wij zelf behandeld zouden willen worden: met aandacht, passie en kennis! Zo gaan we in ons team ook met elkaar om. Hier halen wij ons werkplezier uit.

Wij geloven dat we met vertrouwen, respect en samen veel kunnen bereiken en kunnen helpen de mensen weer gezond en gelukkig te maken. Ieder mens is uniek, is het waard te leren kennen en daar nemen wij graag de tijd voor. Wij kennen onze mensen dan ook. De klik tussen patiënt en behandelaar is volgens ons onmisbaar voor een goed resultaat.

Onze begeleiding bestaat naast behandelen altijd al uit informatie uitwisseling, uitleg en adviezen, waarmee wij mensen willen leren hoe hun lichaam werkt en hoe zij zelf invloed hebben op (het verloop van) klachten en het herstel ervan.