De reden dat we de strijd tegen kanker verliezen (en we zijn hem inderdaad aan het verliezen, ondanks het gebral van de overheid, de media en de diverse kankerinstituten) heeft te maken met de metaforen die we gebruiken om zowel de ziekte als de genezing te beschrijven.
Onlangs heeft een groep onderzoekers van de Universiteit van Michigan ontdekt dat andere metaforen de manier waarop mensen de ziekte zien en welke behandeling ze ervoor kiezen verandert.

In 1971 sprak Richard Nixon van de strijd tegen kanker (‘War on Cancer’). Sinds die tijd heeft deze metafoor voor kanker – het is oorlog, een onmogelijke vijand om te verslaan – de manier zoals we de ziekte zien en hoe we ervoor kiezen om het te behandelen scheef getrokken.

De beeldspraak ‘oorlog’ en ‘strijd’ doet zowel het publiek als de medische wereld denken, dat we hier te maken hebben met een onmogelijk sluwe vijand. Massale aanvallen door buitenaardse wezens vereisen wanhopige maatregelen : de meest dodelijke chemische combinaties die de geneeskunde te bieden heeft. En dat is grotendeels de reden waarom artsen niet geloven dat iets zacht en eenvoudig zoals het veranderen van uw dieet of gebruik van kruiden een dergelijke vijand zou kunnen verslaan.

Door deze misvatting wordt alleen al in de VS een $ 100.000.000.000 (triljarden) industrie (bekend als Cancer Inc) in stand gehouden.

Enkele jaren geleden, kwamen de beste oncologen en kanker-onderzoekers achter gesloten deuren bijeen in Zwitserland om te kijken hoe goed we het doen in deze specifieke strijd. De uitkomst werd gepubliceerd in een 5000 woorden tellend rapport in de Lancet van vorig jaar (Lancet, 2014; 383: 558-63). Gaan we winnen? Antwoord: een resoluut nee.
“Ondanks de invoering van honderden nieuwe anti-kanker geneesmiddelen, waaronder ‘geavanceerde’ therapieën (zogenaamde magic bullets) gericht op het ‘wapenarsenaal van de vijand’, de consensus is, dat voor de meeste vormen van kanker, langdurige ziektevrije reacties zeldzaam zijn en behandelingen zelfs nog zeldzamer’.

De gemiddelde oncoloog zegt hier niets over. De meesten spreken van de grote vooruitgang in de chemotherapie, de nieuwe geneesmiddelen, de nieuwe combinaties van behandelingen. De behandelingen lijken meer op wanhoopsdaden, getuige namen als “reddings” therapieën, “behoud” operaties net als de soorten behandelingen die worden toegepast, zoals de laatste wanhopige pogingen om de vorming van bloed bij patiënten, die moordend hoog chemotherapie hebben ondergaan, te herstellen.

Kanker-specialisten die blijven geloven dat ze alleen maar een protocol verwijderd zijn van het vinden van de genezing vergeten in hun ijver vaak de patiënt bij het vernietigen van de kanker tot op de laatste cel. Nog niet zo lang geleden kwam een arts terug van een autopsie met de trotse aankondiging dat zijn patiënt, die vol kanker zat, “kanker vrij” overleden was. Wat hij vergat erbij te zeggen was, dat de patiënt niet aan kanker gestorven was. Het was de longziekte, veroorzaakt door chemotherapie die hem doodde.

En dat is het probleem. Nieuw bewijs toont aan, dat de wapens die we gebruiken, zoals chemo en bestraling, massavernietigingswapens zijn, waardoor kanker stamcellen ontstaan en de kanker juist verspreiden.

Het is niet nodig om kanker te zien als een strijd die we moeten winnen. Neem het geval van Morty Lefkoe. Toen Morty 77 jaar oud was werd stadium IV darmkanker gediagnosticeerd. Hij was van plan het operatief te laten verwijderen, maar uit de laatste scan op de ochtend van zijn operatie bleek dat de kanker was uitgezaaid naar zijn lever. Het was te laat om te opereren. De enige mogelijkheid volgens zijn arts, was een serie van 18 sterke chemokuren, maar zijn overlevingskansen waren slechts 6 procent.
Morty verwierp de hele oorlog metafoor. Voor hem was het geen gevecht op leven en dood. En met de afwijzing van de metafoor, ging hij door het veranderen van zijn dieet en levensstijl. Hij was kankervrij in 99 dagen.

De medische spin doctors zijn bijzonder geraffineerd bezig geweest, de bevolking wijs te maken dat we de oorlog aan het winnen zijn. Het wordt tijd hun bedrog toe te geven: in het algemeen, het idee van strijden, hoeveel medicijnen of hoe hoog de dosering ook, het werkt niet. Als we dat eerst eens erkennen, kunnen we verder gaan.

[BRON: Lynne Mctaggert ]