Kiefte-De Jong, J. – Erasmus Universiteit Rotterdam – 29 augustus 2012

Voeding op jonge leeftijd en gastrointestinale en allergische uitkomsten: de Generatie R studie.Jonge kinderen met een ‘Westers’ eetpatroon hebben vaker last van herhaaldelijk optredende luchtweginfecties en ‘wheezing’, een piepende ademhaling. Dat is een van de uitkomsten van het onderzoek van diëtiste Jessica Kiefte-De Jong. Zij promoveerde 12 september 2012 op dit onderwerp aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.Zij deed in het kader van de Generation R studie onderzoek naar voeding bij jonge kinderen en het verband met gastrointestinale uitkomsten (coealikie, obstipatie) en astma-achtige klachten en atopische dermatitis (eczeem).

Kiefte bracht voedingspatronen op de peuterleeftijd in kaart. Uit haar onderzoek blijkt dat het hebben van een ‘gezondheidsbewust eetpatroon’ versus een ‘Westers’ eetpatroon al op de leeftijd van 14 maanden te identificeren is. Met een ‘gezondheidsbewust’ eetpatroon bedoelt Kiefte een eetpatroon dat gekenmerkt wordt door inname van deegwaren, fruit, groenten, plantaardige olieën, peulvruchten en vis. Een ‘Westers’ eetpatroon omvat ook snacks, dierlijke vetten, zoet en suikerwerk en suikerrijke dranken. Uit de studie van Jessica Kiefte-De Jong blijkt dat kinderen met een meer ‘Westers’ eetpatroon vaker last hebben van herhaaldelijk optredende luchtweginfecties en wheezing. Het verband was slechts gedeeltelijk te verklaren door een hogere energie-inname. Dit suggereert dat er een onafhankelijk effect van een ‘Westers’ eetpatroon bestaat voor het ontwikkelen van luchtwegklachten.

Kiefte onderzocht ook specifiek het verband tussen het eten van vis en astma-achtige klachten. Daarbij keek ze niet alleen naar de hoeveelheid vis, maar ook naar de leeftijd waarop vis voor het eerst in het eetpatroon werd geïntroduceerd. Ze stelde vast dat de meeste ouders (76%) hun kind voor het eerst vis geven als het tussen de 6 en 12 maanden is. Introductie tussen de 6 en 12 maanden had een duidelijk verband met een lagere prevalentie van ‘wheezing’ tegen de tijd dat het kind de leeftijd van 48 maanden had bereikt. Kreeg het kind in het eerste levensjaar nog geen vis te eten, dan trad ‘wheezing’ op de leeftijd van 48 maanden vaker op. De hoeveelheid vis gaf geen duidelijk verband met (het voorkomen van) astma-achtige klachten te zien.

Ook zou, zo blijkt uit dit proefschrift, een verhoogde inname van foliumzuur vaker leiden tot atopische dermatitis bij het kind. Kiefte adviseert echter niet om de huidige adviezen voor foliumzuur voor zwangere vrouwen te wijzigen.
Een ander onderwerp dat de diëtiste onderzocht, was de vraag of het introduceren van allergene voedingsmiddelen als koemelk, kippen-ei, pinda’s, noten, soja en gluten in de eerste 48 levensmaanden van kinderen zou leiden tot het ontwikkelen van ‘wheezing’ en atopische dermatitis. Dat bleek niet het geval te zijn.

Deze samenvatting is geschreven door wetenschapsjournalist Aliëtte Jonkers