Je kan de krant bijna niet openslaan of er zijn berichten over (dreigende) stakingen. Of het nu leerkrachten, piloten of zorgverleners zijn, iedereen wil betere werkomstandigheden, minder werkdruk en het liefst ook wat meer verdienen. Ook in de fysiotherapie is er een hoop onvrede over regeldruk en vergoedingen. Staken zit er echter niet in.

Wat is het probleem?

In 2006 was de fysiotherapie één van de sectoren waar de marktwerking als eerste zijn intrede deed. In theorie werkt dat zo: zorgverzekeraars en praktijken onderhandelen over een contract waarin afspraken vastgelegd worden over de prijs, de administratieve afhandeling en voorwaarden met betrekking tot kwaliteit.

In de praktijk werkt het zo: de zorgverzekeraar bepaalt de inhoud van de contracten. Als je daarover als praktijk wilt onderhandelen zegt de zorgverzekeraars niet met individuele praktijken te  onderhandelen. En de Mededingingswet bepaalt dat praktijken zich niet mogen verenigen om samen te onderhandelen. Veel fysiotherapeuten hebben dit jaar hun eigen contracten aangeboden aan de zorgverzekeraar en die hebben al die voorstellen geweigerd met precies dat argument.  Het komt er dus op neer dat je alleen de keuze hebt om wel of niet te tekenen.  Ga je zo’n contract aan dan moet je vanzelfsprekend ook voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraar. Gek genoeg wordt dat eisenpakket elk jaar iets groter. Zo worden praktijken via het contract gedwongen onder een gemiddeld aantal behandelingen te blijven (een zogenaamde “behandelindex”). Ga je daaroverheen bestaat de kans dat je een deel terug moet betalen of zelfs het contract door de zorgverzekeraar wordt beëindigd. Dit gemiddelde wordt uiteraard elk jaar naar beneden bijgesteld, waardoor er in steeds minder behandelingen resultaat behaald zal moeten worden. Ook kennen sommige verzekeraars een ‘omzetplafond’ (meer krijg je niet vergoed) of mogen praktijken jaarlijks maar een bepaald percentage groeien.  Vreemd genoeg stijgt de vergoeding die de fysiotherapeut krijgt niet mee met de toename van de eisen. Sinds de marktwerking zijn intrede deed 13 jaar geleden zijn de prijzen gelijk gebleven en zelfs niet gecorrigeerd met de inflatie.  We moeten dus steeds meer doen voor relatief minder geld.  Een onafhankelijk bureau heeft bepaald dat de prijs voor een behandeling fysiotherapie bijna 30% hoger zou moeten liggen om een gezonde bedrijfsvoering te kunnen realiseren! Gevolg hiervan is dat er, buiten het behandelen, weinig tijd is om administratie te doen. Een huisarts bellen of een brief voor een specialist schrijven gebeurt over het algemeen buiten de behandeltijd, dus in de eigen tijd van de fysiotherapeut. Iedereen kan op zijn vingers natellen dat dit niet goed kan blijven gaan. Of zou de zorgverzekeraar ervan uitgaan dat dat in de behandeltijd moet worden gedaan ?

Zorgverzekeraars

Het argument van zorgverzekeraars waarom de vergoeding niet naar een passend niveau bijgesteld  wordt is dat zij verantwoordelijk zijn voor het beheersen van de kosten van de zorg. Tegenstrijdig daarbij is dat fysiotherapie momenteel maar een druppel van de totale zorgkosten voor zijn rekening neemt (ca 0,5%) en dat de kabinetsplannen juist gericht zijn om meer zorg in de eerste lijn (huisartsen, fysiotherapeuten, etc.) te laten plaatsvinden en minder in de duurdere tweede of derde lijn (ziekenhuizen, instellingen).  Het beleid van zorgverzekeraars werkt daarmee de overheidsplannen feitelijk tegen.

Persoonlijk frustreert het me, omdat er een hoop kansen liggen de (beweeg)zorg efficiënter en zuiniger in de richten en echt te werken aan een gezondere mens in de toekomst. Dit komt echter niet van de grond door het beleid van de zorgverzekeraars en omdat er in de fysiotherapie binnen de huidige omstandigheden geen ruimte is om vernieuwingen op te zetten.

Help je mee ?

Op dit moment is de onvrede in de fysiotherapie groot. Fysiotherapeuten zijn het zat het werk dat ze het liefste doen (patiënten de beste zorg geven) niet te kunnen doen en dan ook nog steeds meer te moeten doen voor een relatief lage vergoeding. Een landelijke staking, zoals de leerkrachten, is echter lastig te realiseren. Niet behandelen betekent ook geen inkomen. Daarbij hebben we geen vakbond die dat kan opvangen en kunnen/willen we onze patiënten niet de dupe laten worden. Toch zullen op 10 oktober fysiotherapeuten demonstreren voor betere voorwaarden en een betere onderhandelingspositie. Daarbij kunnen we de steun van onze patiënten goed gebruiken, want uiteindelijk zijn zij als klant de dupe van het beleid van de zorgverzekeraars.  Dit kan je, om te beginnen, doen door de Publieke Actiegroep Fysiotherapie te volgen op Facebook of Twitter. Helpen jullie mee om voorwaarden te creëren waardoor we jullie nog beter kunnen helpen?