De website Hoeverandertmijnzorg.nl geeft cliënten zo helder mogelijk uitleg over de overgang van AWBZ naar Wmo, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet en Wet langdurige zorg.
Er wordt antwoord gegeven op vragen als: Moet ik meer gaan betalen? Houd ik dezelfde zorgverlener? En houd ik mijn recht op zorg? HoeverandertmijnzorgNL is een initiatief van het ministerie van VWS.