Zorgverzekeraars kijken teveel alleen naar de tarieven.
Zorgverzekeraars moeten meer gaan voor betere zorg voor de patiënten.
Fysiotherapie kan duurdere zorg voorkomen.

Zorgverzekeraars zijn al jaren bezig de tarieven voor fysiotherapie te beperken. Voor 2022 heeft ENO de tarieven zelfs verlaagd. Fysiotherapeuten maken al jaren bezwaar tegen de al maar hogere administratieve lasten, verplichte zgn. kwaliteitsverbeteringen en steeds minder tijd voor behandelen van patiënten, terwijl bewezen is dat fysiotherapie ingrijpende en duurdere zorg kan voorkomen, maar kregen geen gehoor bij zorgverzekeraars en de NZa. Tot nu.

“Bij het inkopen van zorg zou het gesprek tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar meer moeten gaan over de beste zorg voor de patiënt. Nu ligt de focus nog teveel op het tarief.”
Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die een analyse heeft gemaakt van het inkoopproces van de paramedische zorg.

De NZa benadrukt dat goede paramedische zorg van groot belang is voor mensen met klachten aan hun bewegingsapparaat. Bovendien concludeert de NZa dat paramedische zorg ingrijpende en duurdere zorg kan voorkomen. De NZa adviseert daarom dat paramedische zorg in logische samenhang met andere zorg, zoals ziekenhuiszorg, georganiseerd wordt. Dat paramedische behandelingen in de eerste lijn beperkt worden vergoed vanuit de basisverzekering draagt daar volgens de NZa niet aan bij.

Volgens de NZa leidt meer informatie over hoe de tarieven precies zijn opgebouwd niet tot een beter contracteerproces. De NZa is voorstander van het belonen van goede, passende zorg. Daar zou het gesprek tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars over moeten gaan. Betere of passende zorg zou volgens de NZa beter beloond moeten worden dan minder goede of mindere passende zorg. De NZa denkt daarbij aan een andere manier van bekostigen, waarin de uitkomst voor de patiënt en het samen organiseren van zorg centraal staan.

De NZa wil over deze bevindingen in gesprek met het KNGF, de brancheverenigingen van andere paramedici, en zorgverzekeraars.

BRON: //puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_656592_22/1/#75bf89fb-02bd-4f98-92dc-1f6e7e2f18ec