Skip to main content

KNGF: ‘De fysiotherapeut wil de huisarts te hulp komen’

KNGF-voorzitter Guido van Woerkom zegt dat de fysiotherapeut een bijdrage kan leveren om de huisartspraktijk te ontlasten.

Een derde van de gezondheidsklachten in de spreekkamer van de huisarts heeft betrekking op het bewegingsapparaat. Daarvoor is de fysiotherapeut de aangewezen behandelaar, stelt Guido van Woerkom namens het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

“We weten dat er problemen zijn van het bewegingsapparaat waarvoor fysiotherapie even effectief is als ingrijpen. Als uitvloeisel van de bestuurlijke afspraken paramedische zorg 2019-2022 is bijvoorbeeld effectiviteitsonderzoek en ook kosteneffectiviteitsonderzoek gedaan naar de meniscuslaesie. Daaruit blijkt dat fysiotherapie kwalitatief even effectief is als een operatie én veel goedkoper.”

Vrij toegankelijk
De fysiotherapeut is net als de huisarts vrij toegankelijk, zonder verwijzing dus. Toch gaat zoals gezegd een derde van de patiënten toch in eerste instantie naar de huisarts als ze een gezondheidsklacht hebben die gerelateerd is aan bewegen.

“Begrijpelijk”, vindt Van Woerkom, “want de patiënt kan een klacht niet altijd direct linken aan fysiotherapie. Vaak weet de huisarts de patiënt dan wel te wijzen op de juiste fysiotherapeut voor zijn klacht, maar dit is toch niet altijd zo.

BRON: de-eerstelijn.nl

Keuze stress

Moeite met het kiezen van een verzekering voor je zorgkosten ? Hier een aantal vragen die je kunnen helpen.

Welke verzekering kies je ?

1. Ga je voor goede zorg of goedkope zorg ?

2. Behandeling van je klachten of typen in de computer ? (zorg of administratie)

3. Een lagere premie zorgt voor lagere vergoedingen voor zorgverleners – is de vergoeding die de verzekering aan zorgverleners betaalt lager dan andere verzekeraars doen ?

4. Beloont de verzekeraar gezond gedrag ?

5. Wil je eigen zorgverlener een zorgverlenerscontract met de verzekeraar ?

6. Een ondoorzichtig woud aan verzekeringen – waarom mag je het niet duidelijk zien ?

7. Hoe meer je weglaat uit je pakket, des te duurder wordt het – iedereen dezelfde dekking tegen dezelfde premie is beter

8. Hoeveel directeuren, managers en personeel heeft de verzekeraar ? Hoeveel loonkosten worden er betaald ? – minder is beter; dit gaat af van het geld dat voor zorgkosten beschikbaar is

BRON: //www.facebook.com/CuraNovi

Corona oktober 2021

De besmettingscijfers lopen weer teveel op en dus worden de regels weer aangescherpt. Doe je mee ?

Onze praktijk regels zijn:

  1. Ben je verkouden, hoest je of nies je ? Blijf thuis, bel ons en laat je testen.
  2. Was thuis je handen (minimaal 20 seconden met zeep)
  3. Neem een eigen handdoek mee naar de praktijk
  4. Houd afstand
  5. Neem een mondkapje mee en draag die in de praktijk
  6. Moet je hoesten of niezen, doe dat in je elleboog

Kritiek op beleid en NZa neemt toe

DSW: ‘NZa slaat plank volledig mis met advies zorginkoop’
Z & Z: ‘NZa kijkt teveel naar premiehoogte’

Zorgverzekeraar DSW wijst het advies van de NZa aan zorgverzekeraars om selectiever in te kopen fel af. “De NZa slaat de plank volledig mis”, laat bestuursvoorzitter Aad de Groot weten. “Selectieve inkoop en polissen met beperkende voorwaarden (budgetpolissen dus) om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te borgen, dat is boekenwijsheid.”

De Groot reageert op een van de conclusies uit de monitor zorgverzekeringen 2021, die de zorgautoriteit woensdag publiceerde. De NZa wil dat polissen onderling meer gaan verschillen: zorgverzekeraars moeten zich meer onderscheiden door betere dienstverlening aan verzekerden en selectievere zorginkoop. Bijvoorbeeld door meer zorginhoudelijke afspraken te maken of door niet meer bij alle aanbieders bepaalde zorg in te kopen.
Kwaliteit beoordelen

De Groot is het daar niet mee eens: “Selectieve zorginkoop leidt per direct tot minder toegankelijke zorg, vervolgens tot duurdere zorg en op termijn tot mindere kwaliteit. Bovendien zal een oudere of minder gezonde patiënt niet snel zo’n polis kiezen. Ik hoor graag van collega-zorgverzekeraars of zij wel in staat zijn te beoordelen of een behandeling de kwaliteit van leven en het functioneren van de patiënt bevordert. Wij als DSW kunnen dat niet en willen dat ook niet. Kwaliteit is aan de zorgprofessional.”

Ook Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid vindt dat juist de NZa te veel kijkt naar de premiehoogte van een zorgpolis. De NZa zette deze week vraagtekens bij collectieve polissen, zoals een gemeentepolis. “Het is opmerkelijk dat hier alleen naar de premie per verzekerde wordt gekeken”, zegt bestuurder Henk Gerla van Zorg en Zekerheid.

“Juist vanuit zorginkoop en dienstverlening biedt Zorg en Zekerheid maatwerk aan gemeenten. Daar ligt de meerwaarde van de gemeentepolis. Het levert op individueel en gemeentelijk niveau meer gezondheid op. Dat dempt de zorgkosten”, aldus Gerla.

BRON: //www.skipr.nl/nieuws/dsw-nza-slaat-plank-volledig-mis-met-advies-zorginkoop/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

NZa: inkoop paramedische zorg moet anders

Zorgverzekeraars kijken teveel alleen naar de tarieven.
Zorgverzekeraars moeten meer gaan voor betere zorg voor de patiënten.
Fysiotherapie kan duurdere zorg voorkomen.

Zorgverzekeraars zijn al jaren bezig de tarieven voor fysiotherapie te beperken. Voor 2022 heeft ENO de tarieven zelfs verlaagd. Fysiotherapeuten maken al jaren bezwaar tegen de al maar hogere administratieve lasten, verplichte zgn. kwaliteitsverbeteringen en steeds minder tijd voor behandelen van patiënten, terwijl bewezen is dat fysiotherapie ingrijpende en duurdere zorg kan voorkomen, maar kregen geen gehoor bij zorgverzekeraars en de NZa. Tot nu.

“Bij het inkopen van zorg zou het gesprek tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar meer moeten gaan over de beste zorg voor de patiënt. Nu ligt de focus nog teveel op het tarief.”
Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die een analyse heeft gemaakt van het inkoopproces van de paramedische zorg.

De NZa benadrukt dat goede paramedische zorg van groot belang is voor mensen met klachten aan hun bewegingsapparaat. Bovendien concludeert de NZa dat paramedische zorg ingrijpende en duurdere zorg kan voorkomen. De NZa adviseert daarom dat paramedische zorg in logische samenhang met andere zorg, zoals ziekenhuiszorg, georganiseerd wordt. Dat paramedische behandelingen in de eerste lijn beperkt worden vergoed vanuit de basisverzekering draagt daar volgens de NZa niet aan bij.

Volgens de NZa leidt meer informatie over hoe de tarieven precies zijn opgebouwd niet tot een beter contracteerproces. De NZa is voorstander van het belonen van goede, passende zorg. Daar zou het gesprek tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars over moeten gaan. Betere of passende zorg zou volgens de NZa beter beloond moeten worden dan minder goede of mindere passende zorg. De NZa denkt daarbij aan een andere manier van bekostigen, waarin de uitkomst voor de patiënt en het samen organiseren van zorg centraal staan.

De NZa wil over deze bevindingen in gesprek met het KNGF, de brancheverenigingen van andere paramedici, en zorgverzekeraars.

BRON: //puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_656592_22/1/#75bf89fb-02bd-4f98-92dc-1f6e7e2f18ec

Stop met sluiten van kleine zorginstellingen

Volgens Aad de Groot, directeur van zorgverzekeraar DSW, leidt schaalvergroting en fuseren van zorginstellingen niet tot kwaliteitsverbetering of kostenvermindering (BRON deGelderlander). Minder instellingen jaagt zelfs de kosten op. Bovendien komt de zorg verder van de mensen af te staan. Volgens de Groot moet deze onwenselijke ontwikkeling gestopt worden.

DSW voor het zevende jaar op rij nummer één in KlantenMonitor Zorgverzekeringen 2021 en komt al jaren op voor misstanden in de zorg. Zo wil DSW de premie verlagen en het verplichte eigen risico afschaffen (DSW rekent sinds 2018 uit protest al €10 minder). Zeker nu eens te meer weer blijkt dat zorginstellingen in 2020 in totaal RUIM 27 MILJOEN EURO uitbetaald hebben aan aandeelhouders. Geld dat door verzekerden betaald is als premie en bedoeld is om zorgkosten mee te betalen.

Ook vindt DSW dat kwaliteit van zorg de beroepsgroepen toebehoort; de zorgverzekeraar hoort zich daar niet mee te bemoeien.

Waarom is de zorg zo duur ?

“De zorg wordt onbetaalbaar” zeggen ministers, zorgverzekeraars en verschillende experts al jarenlang. Maar ligt dat echt aan de zorg? Marjet Veldhuis werkt haar hele leven al in de zorg en kent de zorgsector van haver tot gort. Ze zag bijzondere dingen in haar loopbaan en vroeg zich af waar het zorgbudget van € 115 miljard per jaar naartoe gaat. Wat komt er ten goede aan patiënten? Hoeveel gaat er naar mensen die IN de zorg werken en hoeveel naar organisaties die AAN de zorg werken?

De zorg kost ons € 115 miljard per jaar. Een deel daarvan brengen we zelf op via de premie van de zorgverzekering en het andere deel….brengen we ook zelf op, via de belastingen!

Marjet Veldhuis beschrijft hoe dat geld op een verbijsterende manier wordt rondgestrooid, zonder dat er aantoonbaar mensen mee genezen worden. De oorzaak is simpel: de overheid laat alles aan de markt over.

De zorg is terechtgekomen in een inefficiënt, geldverslindend systeem, waar niet de patiënten centraal staan, maar het systeem waar veel mensen geld aan verdienen. Een systeem dat zichzelf in stand houdt.

Marjet besloot niet langer te luisteren naar de stemmen die de gang van zaken zouden moeten verklaren. Ze luisterde naar de stem van haar hart. Vanuit haar passie voor de zorg heeft ze het boek Heilige Zorghuisjes geschreven. Dit boek laat zien hoe groot de noodzaak is om de zorg weer terug te geven aan de professionals. Het zorgt voor een aardschok in het zorglandschap.

BRON: //www.marjetveldhuis.nl/heilige-zorghuisjes/

BRUINS ZET REM OP KOSTENBESPARING IN DE ZORG !

De Overheid en de zorgverzekeraars zeggen dat hun beleid gericht is op verplaatsen van de zorg van de duurdere tweede lijn (ziekenhuizen) naar de goedkopere eerste lijn (huisarts, fysiotherapie); dit wordt substitutie genoemd. In Afferden loopt al een tijd een proef met huisartsen, die meer tijd mogen besteden aan de patiënt (natuurlijk wel tegen hun normale maandinkomen 😉 ). Nu dit blijkt te werken en er inderdaad minder patiënten naar het ziekenhuis gaan, ziet het ziekenhuis zijn inkomsten dalen en … zet minister de Bruin samen met zorgverzekeraar VGZ de rem op substitutie ! VGZ geeft zelfs een kapitaalinjectie !

Je vraagt je toch af

1.mogen patiënten niet snel, goed en goedkoop geholpen worden ?
2.moeten grote en dure instituten in stand gehouden worden?
3.wat heeft zorgverzekeraar VGZ te winnen bij duurdere zorg?

//www.gelderlander.nl/boxmeer/minister-steunt-rem-op-zorgproef-uit-angst-voor-minder-patienten-maasziekenhuis~ac306c58/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web&fbclid=IwAR02uGx8olgQK9Uqg1AZgYg3xRdFRexnxymn2_onwNFSZkrQBcTlyukp1oE

Rouvoet (ZN) aanmatigend

In de Volkskrant van 31 januari 2020 heeft de voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland André Rouvoet zijn ware aard laten zien en weer geprobeerd stemming te maken in het voordeel van de zorgverzekeraars. Hij vertelt niet de waarheid, verdraait feiten en beschuldigt fysiotherapeuten van uitspraken die niet op feiten gebaseerd zijn.

De voorzitter van het KNGF, Guido van Woerkom, heeft hem daar op aangesproken. Ook Rouvoet weet goed dat de capaciteit in de fysiotherapie -het aanbod- in evenwicht is met de vraag van patiënten. Daar wordt al jaren onderzoek naar gedaan (Nivel 2018) en de resultaten worden ook steevast met Zorgverzekeraars Nederland gedeeld. Rouvoet weet dus ook heel goed dat er niet teveel fysiotherapeuten zijn en dat er in het licht van de vergrijzing zelfs te weinig zullen zijn in de nabije toekomst.

Rouvoet beweert ook dat de meeste administratieve lastendruk wordt veroorzaakt door de beroepsgroep zelf. Dat is niet waar. Fysiotherapeuten worden elk jaar geconfronteerd met tientallen pagina’s tellende contracten van elf zorgverzekeraars. Die contracten verschillen per zorgverzekeraar. Er staan telkens weer andere eisen en voorwaarden in, zoals vragenlijsten, behandelgemiddelden, machtigingen en declaratievoorwaarden. Fysiotherapeuten moeten aan die wirwar van regeltjes voldoen om een contract te kunnen krijgen. De zogenoemde “protocollen” vanuit de beroepsgroep zien vooral op de kwaliteit van de zorg en zorgverlening, in het belang van de patiënt. Daarbij komt dat dit jaar onze richtlijn dossiervoering juist is vereenvoudigd. Rouvoet weet dat allemaal. Het is netjes gezegd teleurstellend en ook onverantwoord dat hij dat niet noemt en doet alsof de administratieve lastendruk niet wordt veroorzaakt door de zorgverzekeraars.

In hetzelfde interview spreekt Rouvoet van ‘beeldvorming’ en ‘sentimenten’ waar het gaat over de structureel te lage tarieven die zorgverzekeraars voor fysiotherapie bieden. Dit zijn natuurlijk onbehoorlijke insinuaties. Zorgverzekeraars en dus ook Rouvoet weten heel goed dat de tarieven in de fysiotherapie al meer dan 10 jaar niet verhoogd zijn. De bezwaren van fysiotherapeuten zijn dus ook terecht en gebaseerd op feiten. Het is niet voor niks dat er al jaren wordt gevraagd het tarief per 2021 te repareren. De zorgverzekeraars en de minister onderhandelen niet of niet eerlijk en schuiven onafhankelijk onderzoek naar de kostprijs van fysiotherapie (april 2017) al jaren ter zijde.

Volg de zorgpremies

Hoewel de meeste zorgpremies volgend jaar nauwelijks omhoog gaan of zelfs dalen, zijn veel mensen waarschijnlijk toch weer duurder uit met hun zorgverzekering. Dat komt doordat de collectiviteitskorting die zorgverzekeraars aanbieden omlaag gaat van maximaal 10 procent tot 5 procent, zegt Peter Ruys van vergelijkingssite Zorgkiezer.

Nou was de collectiviteitskorting toch al een sigaar uit eigen doos. Je moest moeite doen om niet bij een collectief aan te sluiten. De premie met collectiviteitskorting was dus de normale premie. Als je niet bij een collectief aansloot, betaalde je gewoon nog meer.

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg besloot vorig jaar om vanaf 2020 de maximale collectiviteitskorting die verzekeraars mogen geven te halveren van 10 naar 5 procent. Twee derde van Nederland is collectief verzekerd voor zijn zorgverzekering via de werkgever, sportclub of gemeente.

Hoeveel zijn de premies de afgelopen jaren gestegen ?

Hier kan je zien wat de premie dit jaar en vorig jaar deden.

Bron: Independer