Goed nieuws. Zorgverzekeraars willen fysiotherapie voor chronisch zieken (chronische lijst) volledig terug in de basisverzekering. Dat schrijft Zorgverzekeraars Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.

Sinds 2012 moeten chronisch zieke volwassenen de eerste twintig behandelingen zelf betalen. De voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, André Rouvoet, geeft toe dat dat geleid heeft tot veel onbegrip bij verzekerden.

Het KNGF heeft altijd al hebben opgeroepen om de maatregelen rond het schrappen van een groot deel van de aanspraken fysiotherapie aan te passen.

De zorgverzekeraars vragen de minister van VWS nu om te onderzoeken of fysiotherapie volledig in de basisverzekering kan worden opgenomen voor volwassenen met een chronische aandoening (chronische lijst), vanaf het moment dat zij de diagnose krijgen. Dat zou betekenen dat patiënten met een aandoening van de chronische lijst niet meer de eerste 20 behandelingen zelf hoeven te betalen.

Het is al jaren bekend, dat fysiotherapie voor chronisch zieken een onmisbare vorm van zorg is. Als de eerste 20 behandelingen terugkomen in het basispakket, betekent dat een grotere toegankelijkheid en daarmee gezondheidswinst voor de patiënt. Bovendien is fysiotherapie kosteneffectief en het voorkomt dat de patiënt onnodig gebruik moet maken van zwaardere en vaak duurdere vormen van zorg. Dus naast winst voor de patiënt levert het ook maatschappelijke en economische winst op.

Ook andere chronische aandoeningen die nu niet in de chronische lijst staan, zoals reuma, hart- en vaataandoeningen, osteoporose, thuishoren in de basisverzekering horen thuis in de basisverzekering. Die zijn nu helemaal niet meer opgenomen, terwijl de behandeling van deze aandoeningen met fysiotherapie bewezen effectief is.

De zorgverzekeraars bevestigen nu ook dat fysiotherapie een bijdrage kan leveren aan de substitutie van de tweede naar de eerstelijns zorg. Een goed voorbeeld hiervan werd vorige week al getoond met het nieuws over het wetenschappelijk onderzoek dat aantoonde dat looptraining bij claudicatio intermittens (etalagebenen) een operatie in veel gevallen kan voorkomen. In dat licht is het onbegrijpelijk dat patiënten dan toch de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen.

Overigens lopen er op dit moment meer onderzoeken naar de effectiviteit van fysiotherapie bij het voorkomen of uitstellen van ernstige klachten bij chronische aandoeningen aan bijvoorbeeld het zenuwstelsel en het bewegingsapparaat.

BRON: KNGF, NOS