De Zorgverzekeraar krijgt toegang tot uw medisch dossier als het aan minister Edith Schippers van de VVD ligt. Zij heeft hiervoor een wetsvoorstel ingediend op 8 juli jl. De wens van Edith Schippers om inzage te geven in uw dossier zou tot doel hebben om zorgfraude terug te dringen. Alleen de VVD (de eigen partij van Schippers) zou dit voorstel steunen. Het idee staat haaks op de conclusie van wetenschappers die onderzoek deden naar dit aspect van het beroepsgeheim. In het licht van de Privacywet, die uw gegevens moet beschermen ook een erg vreemd voorstel.

BRON: Zorgwijzer.nl , fysiotherapie & wetenschap