Alweer neemt minister Schippers een maatregel, die juist niet goed is voor de volksgezondheid en de (zieke) Nederlanders, wat juist haar werk zou moeten zijn. Weer worden juist de patiënten benadeeld door falend beleid.

Naar schatting duizenden verzekerden lopen tot honderden euro’s per persoon mis door een deal tussen minister Schippers, verzekeraars en ziekenhuizen. Dit blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws naar deze overeenkomst.

Onderdeel van de afspraak is dat verzekeraars bij vele tienduizenden ziekenhuisrekeningen niet meer controleren of er fraude is gepleegd. Kamerleden vinden dit onacceptabel: fraudeurs gaan volgens hen vrijuit en de premiebetaler is de dupe.

Als een ziekenhuis in 2012 of 2013 een te hoge rekening blijkt te hebben ingediend en dit ten koste is gegaan van het eigen risico, krijgt de premiebetaler het teveel betaalde geld niet terug. Tenzij hij zelf aan de bel trekt.

Rekeningen van ziekenhuizen zijn echter vaak zo ingewikkeld dat het voor veel patiënten bijna ondoenlijk is om hier zelf achteraan te gaan, zo bleek eerder al uit het zogenoemde ‘oorsmeergate’. Voor het simpele uitspuiten van oren moest een patiënt 1000 euro betalen, terwijl dat maar 200 euro kost.

Vorig jaar bleek dat ziekenhuizen voor mogelijk tientallen miljoenen aan foute declaraties indienden. Soms onbewust, door onduidelijke declaratieregels, maar regelmatig ook bewust.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weet niet hoeveel mensen hierdoor worden gedupeerd. Deskundigen denken dat het om duizenden mensen gaat.

Fraude blijft verborgen
Een ander gevolg is dat onterechte declaraties en fraude door deze deal nooit meer aan het licht komen. Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie: “Dit is een amnestieregeling voor fraudeurs. Alles wordt met de mantel der liefde bedekt. Dit is een signaal aan diegenen die sjoemelen: je kan er mee weg komen.”

D66-Kamerlid Pia Dijkstra zegt hierover: “Dit akkoord betekent dat niet aan het licht komt dat er fraude is gepleegd en of er fraude is gepleegd. Ik vind dat dat niet kan.”

In een brief zegt minister Schippers dat ziekenhuizen een deel van declaraties zelf gaan controleren. Ze houdt vol dat fraudeurs nog wel kunnen worden gepakt en dat patiënten nog steeds zelf achter hun onterechte ziekenhuisrekening aan kunnen. Deskundigen en Kamerleden vinden dat de minister de controle te veel op het bordje van patiënten legt en hebben geen vertrouwen dat er zo iets terecht komt van de fraude aanpak. Lees de volledige reactie van minister Schippers.

De deal is bedoeld om orde op zaken te stellen in het huishoudboekje van de ziekenhuizen. Daar is het zo’n puinhoop dat accountants massaal weigeren om hun handtekening eronder te zetten.

BRON: RTL Nieuws